* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоКарта на сайта

  На фокус
      Архив - "На фокус"
          На фокус - 2010 г.
          На фокус - 2009 г.
          На фокус - 2008 г.
          На фокус - 2007 г.
          На фокус - 2006 г.
          На фокус - 2005 г.
          На фокус - 2004 г.
  За нас
  Програми
      Агенция за мониторинг на равнопоставеността на половете
          Равни възможности на жените и мъжете
              Национална програма за мониторинг на равните възможности на жените и мъжете
          Равнопоставеност на половете в управлението
              Мониторинг на избори
              Проекти
              Изследвания и проучвания
          Равнопоставеност на половете на пазара на труда
              Изследвания и проучвания
          Равнопоставеност на половете в образованието и науката
              Конференция "Жени – Наука – Югоизточна Европа" (2004)
              Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота" (2007)
              Обучителен модул: Курс по равнопоставеност на половете за ученици от 5-7 клас
          Равнопоставеност на половете и младежта
              Проекти
          Насилие над жени
              Национална програма за мониторинг на насилието над жени
              Регионален бюлетин
              16-дневна кампания
          Жени от различни етнически групи
              Конференции и кръгли маси
              Изследвания и проучвания
              Проекти и кампании
          Женско здраве
              Национална кампания за борба с рака на гърдата
              ХИВ/СПИН
              Изследвания и проучвания
          Женско предприемачество
              Женско предприемачество
      Годишна среща
          София 2007
          София 2006
          София 2005
          София 2004
      Академична конференция
          Пол и преход - 2006
              Международен календар
      Стажантска програма
          Кампании
              100-те българки
          Грантове
          Дарения
      Застъпничество и лобиране
          Становища
          Призиви
          Срещи
  Проекти
      Настоящи проекти
      Проекти 2017-2019
      Проекти 2016 г.
      Проекти 2015 г.
      Проекти 2014 г.
      Проекти 2013 г.
      Проекти 2010 г. - 2012 г.
          Проект "Диалог"
          Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
          Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
      Проекти 2009 г.
          Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
          Проект Roots
          Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
      Проекти 2008 г.
          Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
          Сътрудничество за развитие и социален пол
      Проекти 2007 г.
          Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
          Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
          Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
          Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
      Проекти 2006 г.
          Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
          Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
          Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
          Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
          ТВ предавания по телевизия "Европа"
      Проекти 2005 г.
          Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
          Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
          Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
          Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
      Проекти 2004 г.
          Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
          Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
          Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
          Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
      Проекти 2003 г.
           Семинар за жени, избрани в местната власт
      Обучения
      Организиране на събития
      Консултантска дейност
  Библиотека
      Българско законодателство
      Стратегически и програмни документи
          Национални планове по равнопоставеността
          Стратегии и програми
          Правителствени доклади
      Актове на изпълнителната власт
          Постановления и решения
      Законодателство на Европейския съюз
          Първично законодателство
          Вторично законодателство
          Практика на Съда на ЕО
          Доклади и изследвания
          Законодателство и практики в страните-членки
      Международни инструменти по правата на човека
          В системата на ООН
              Всеобща декларация за правата на човека, 1948 г.
              Международна харта за правата на човека
              Предотвратяване на дискриминацията
              Права на жените
              Робство, крепостничество, принудителен труд и подобни институции и практики
              Брак, семейство и юношество
              Конвенции на Международната организация на труда
              Правителствени доклади
          Документи на Съвета на Европа
      Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
      Издания на ЦИПЖ
          Изследвания и проучвания на ЦИПЖ
          Други издания на ЦИПЖ
          Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"
          Издания, финансирани от ЦИПЖ
      Статии, студии, публикации
          Автори от ЦИПЖ
          Други автори
      Становища и призиви
      История на женското движение
      Речник
      Библиотека за ученика
      Информация за конкурси
      Преглед на законодателството
      Институционални механизми
      Политики за равни възможности
          Политики на пазара на труда
          Преглед на Националните планове по равнопоставеността
          Национални програми за превенция и борба с насилието над жени
      Статистически данни
      Жените в управлението
      Ангажименти на България към ООН
      Ангажименти на България към ЕС
      Гражданското общество
  Книжарница
  Е-училище
      За ученици
          V - VІІ клас
      За учители
      За родители
      Снимки, 2004 г.
          Галерия - Шеста годишна среща
          Галерия - Среща на жени-лидери от различни етнически групи
  Virtual Almanach

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА