* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
Начало В БългарияПреглед на законодателството

Преглед на националното законодателство
(cwsp)
Конституция на Република България

    Конституция на Република България

 

Конституцията на Република България е приета през 1991 от 7-мото Велико народно събрание. Принципите на равноправие и недискриминация са залегнали в Конституцията (Фундаментални принципи, Чл. 6: (1) Всички хора са родени свободни и с равно достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не трябва да има привилегии или ограничения въз основа на раса, народност, етническо самоопределяне, пол, произход, религия, образование, мнение, политическа принадлежност, лично или обществено положение или имуществено състояние.), но в нея не е изрично предвидено специално законодателство за равнопоставеност между половете. Член 46 и 47 от Главата за основните права и свободи урежда семейните отношения и родителството въз основа на равноправието и равните задължения (Чл. 46 (2): Съпрузите имат равни права и задължения в брака и семейството; Чл. 47 (1): Отглеждането и възпитанието на децата до достигане на пълнолетие е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата; (2) Майките са предмет на особена защита от страна на държавата и им се осигурява отпуск по бременност и раждане, безплатни женски консултации, облекчени условия на труд и други социални грижи.)

 

Последна актуализация: 22.02.2007 г.

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Съдържание
Конституция на Република България
Кодекси
Законодателство по равнопоставеност на половете и антидискриминационно законодателство

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА