* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
Начало В БългарияАнгажименти на България към ООН

Международни инструменти по правата на човека
(cwsp)

Основните принципи за равенство между жените и мъжете са заложени във Всеобщата декларация на ООН за правата на човека през 1948. Член 7 гласи: “Всички хора са равни пред закона и имат право, без никакви различия, на еднаква защита от закона. Всички имат право на еднаква защита срещу каквато и да е дискриминация в противоречие с тази декларация и срещу каквото и да е подбуждане към такава дискриминация”. Въз основа на тази фундаментална разпоредба,  Обединените нации, Международна организация на труда и Съвета на Европа приемат многобройни международни документи за премахване на дискриминацията, всичките ратифицирани от Република България. 

 

България е поела стриктни ангажименти спрямо принципите и целите на последните документи, приети на Световните конференции на ООН за жените в: Мексико (1975), Копенхаген (1980), Найроби (1985), Пекин (1995).

 

Съгласно поетите ангажименти по основните международни инструменти, страната е задължена да се отчита пред специализираните органи в системата на ООН:


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Още по темата:
Ангажименти на България към ООН
Решение на КС относно приоритета на влезлите в сила международни договори пред националното законодателство
Правителствени доклади
Доклади на Правителството на България

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА