* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
Начало В БългарияЖените в управлението

Жените в управлението и вземането на решения

Из “Платформата за действие” (Приета на Четвъртата световна конференция на ООН за жените, Пекин, 15 септември 1995 г.)

 

Ж. ЖЕНИТЕ ВЪВ ВЛАСТТА И ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ

 

181. Всеобщата декларация за правата на човека гласи, че всеки има право да участва в правителството на своята страна. Овластяването и автономността на жените и подобряването на социалното, икономическото и политическото им положение е от съществено значение за постигането на прозрачно и отговорно управление и администрация и устойчиво развитие във всички области на живота. Властовите отношения, които пречат на жените да постигнат пълноценен живот, съществуват на много равнища в обществото – от най-личните до най-високите обществени. Постигането на целта за равнопоставено участие на жените и мъжете във вземането на решения ще осигури баланс, който отразява по-точно състава на обществото и е необходим за укрепване на демокрацията и подпомагане на правилното й функциониране. Равенството във вземането на политически решения е лостът, без който реалното включването на измерението на равенството в изработването на правителствената политика е малко вероятно. В това отношение равнопоставеното участие на жените в политическия живот играе централна роля в общия процес на техния напредък. Равнопоставеното участие на жените във вземането на решения е не само изискване за естествена справедливост или демокрация, но може да се разглежда и като необходимо условие за отчитане интересите на жените. Без активното участие на жените и включването на гледната им точка на всички равнища на вземането на решения целите на равенството, развитието и мира не могат да бъдат осъществени.

 

182. Въпреки широкоразпространеното движение към демократизация в повечето страни, жените са твърде ограничено представени на повечето управленски равнища, особено на ниво министерства и на други органи на изпълнителната власт, и са напреднали незначително в получаването на политическа власт в законодателните органи или в постигането на целта, заложена от Икономическия и социален съвет за 30% жени на постове за вземане на решения до 1995 г. Само 10% от членовете на законодателните органи по света и още по-малък процент от министерските постове в момента се заемат от жени. В някои страни, включително тези, които преминават през фундаментални политически, икономически и социални промени, дори се забелязва значителен спад на броя на жените, представени в законодателните органи. Въпреки че в повечето страни жените са поне половината от електората и имат право на глас и на заемане на избираеми длъжности, в почти всички държави-членки на ООН те са все още много ограничено представени като кандидати за обществени длъжности. Традиционният стил на работа на много политически партии и правителствени структури продължава да е бариера пред участието на жените в обществения живот. Жените могат да бъдат обезкуражени в стремежа си да стигнат до заемане на политически постове поради дискриминиращи нагласи и практики, отговорности за семейството и грижи за децата и висока цена при кандидатирането и заемането на обществени постове. Жените в политиката и на позиции за взимане на решения в правителствата и законодателните органи допринасят за преформулирането на политическите приоритети, включването на нови въпроси в политическия дневен ред, които отразяват и са насочени към специфичните проблеми на жените, свързани със социалната им роля, ценности и опит, и които разглеждат в нова светлина основните политически въпроси.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Още по темата:
Парламентарни избори 2005
Парламентарни избори 2005: мъжете, жените и мястото им в листите
Съотношение мъже/жени в кандидатските листи по райони
Семинар за жени, избрани в местната власт
Национален семинар за жени, избрани в местната власт – избори 2003
Парламентарни избори 2005
40 Народно събрание
Избори за членове на Европейския парламент 2007 г.
Резултати от изборите за членове на Европейския парламент, 2007 г.
Кандидатски листи за изборите за членове на Европейския парламент, 2007 г.
Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Кръгла маса "Участието на жените в политиката и вземането на решения"

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА