* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаИнтегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси

Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming)
Добре дошли на страницата

 

 

 

В тази рубрика ще можете да намерите разнообразни ресурси на български език, свързани с интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming):

·         теоретични постановки

·         международни документи на ООН и ЕС

·         практически инструменти за прилагането му в различни програми и проекти

·         казуси, представящи добри практики 

 

Чрез връзките към международни източници ще можете бързо и лесно да получите по-пълна и подробна информация на английски език по интересуващите ви въпроси.

 

Целта на страницата е да се подобри достъпа до информация и до инструменти за практическо използване на интегрирания подход от страна на вземащите решения на местно ниво, както и на гражданското общество като цяло, в процеса на планиране, осъществяване, наблюдение и оценка на техните програми и проекти.

 

 

 

 

Център за изследвания и политики за жените благодари за съдействието при разработването на тази страница на румънския партньор Център “Партньорство за равенство”.

 

    

 

 

   Тази страница е разработена по проект “ Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Канадската агенция за международно развитие по програма за подкрепа на държавното управление.

 Изразените мнения са на Център за изследвания и политики за жените и не отразяват официалната позиция на Канадската агенция за международно развитие


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Библиотека
Българско законодателство
Стратегически и програмни документи
• Национални планове по равнопоставеността
• Стратегии и програми
• Правителствени доклади
Актове на изпълнителната власт
• Постановления и решения
Законодателство на Европейския съюз
• Първично законодателство
• Вторично законодателство
• Практика на Съда на ЕО
• Доклади и изследвания
• Законодателство и практики в страните-членки
Международни инструменти по правата на човека
• В системата на ООН
• Документи на Съвета на Европа
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Издания на ЦИПЖ
• Изследвания и проучвания на ЦИПЖ
• Други издания на ЦИПЖ
• Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"
• Издания, финансирани от ЦИПЖ
Статии, студии, публикации
• Автори от ЦИПЖ
• Други автори
Становища и призиви
История на женското движение
Речник
Библиотека за ученика
Информация за конкурси
Съдържание
Добре дошли на страницата
Съдържание на понятието
Още по темата:
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете"
Основни дейности
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming)
Дефиниции
Методи
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Национална конференция и Международна експертна среща по равнопоставеност на половете

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА