* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаИздания на ЦИПЖИздания, финансирани от ЦИПЖ

Издания с финансовата подкрепа на ЦИПЖ
Книги

 

 
голям размер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

голям размер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голям размер

 

 

 

ТЕХНИТЕ СОБСТВЕНИ ГЛАСОВЕ

Интервюта по устна история (на английски език)

Съставител: Красимира Даскалова

Преводачи: Елица Стоицова, Ралица Мухарска

 

 

 

 

 Издател: Издателство “Полис”, с финансовата подкрепа на

 Център за  изследвания и политики за жените, 2004

 

Проектът “Техните собствени гласове” и българското издание на книгата са финансирани от програма “Проблеми на жените” на Институт “Отворено общество”, София. Английското издание се публикува с финансовата подкрепа и съдействието на Център за изследвания и политики за жените.

 

 

 

 

 ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКО ЖЕНСКО ЛОБИ

1995-2005: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЕКИНСКАТА ПЛАТФОРМА ЗА ДЕЙСТВИЕ

Докладът на Европейското женско лоби се базира на Регионалния алтернативен доклад "Пекин + 5" за Европейския съюз, публикуван през май 2000 г. и акцентът му е предимно върху прилагане на законодателството и изпълнението на политиките и програмите от институциите на ЕС от 2000 г. насам.

 

Преводът и редакцията на българското издание на доклада са извършени от Координационния комитет на Българско женско лоби.

Изданието е осъществено благодарение на финансовата подкрепа на Център за изследвания и политики за жените.

 

 EWL___Beijing_10_Report.pdf(655.07 Kb)

 

 

  

ЖЕНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ БАЛКАНИ ПРЕЗ ОСМАНСКАТА ЕПОХА (ХV-ХVІІ ВЕК)

Автор: д-р Олга Тодорова

Издател: Издателска къща “Гутенберг”, 2004

С финансовата подкрепа на Център за изследвания и политики за жените

 

Изследването е първи по рода си опит за една по-цялостна историческа реконструкция на живота на жените от региона на Централните Балкани (т.е. днешните български земи и най-близо прилежащите им по суша територии) през ранните столетия на османското владичество. Фокусирано в еднаква степен върху представителките на двете основни вероизповедания в Османската империя – християнското и мюсюлманското, то търси типично женските измерения на големия религиозен конфликт-контакт, който определял лицето на епохата. Надскачайки проблема на семейството и брака, в който по традиция сме свикнали да затваряме женското битие от предмодерните времена, авторката внушава, че дори и в тези “най-мъжки” времена от балканската история жените имали свое запазено, макар и сравнително скромно място и в обществения живот, и в публичното пространство Трудът се базира на разнообразни източници, сред които и множество османотурски архивни инструменти.

 

Авторката д-р Олга Тодорова е родена през 1957 г. и работи като старши научен сътрудник ІІ степен в Института по история при БАН. Автор е на монографията “Православната църква и българите през ХV-ХVІІІ в.” (1997 г.), както и на редица студии и статии, посветени на историята на религията, нравите, жената, семейството и брака в българските земи преди Възраждането. Преподавател е в Центъра по източни езици и култури при СУ. Специализирала в Москва, Кеймбридж, Истанбул.

Предговор на български език: 1_Predgovor.pdf (134.79 Kb)

Резюме на английские език:  Todorova_Summary.pdf (81.75 Kb)

 

  

 

голям размер

 

ДУМИТЕ КАТО ОЧИ

Автор: Таня Йовева

Издател: Издателска къща “Петър Берон”, 2004

С финансовата подкрепа на Център за изследвания и политики за жените

 

Журналистката Таня Йовева е събрала в своята книга предимно интервюта и материали от типа на краткия очерк. Те разкриват упоритата съпротива на една жена с проблеми в зрението срещу примирението и отчаянието. книгата представлява една възможност за обществото да се доближи до проблемите на хората с увреждане, да ги приеме такива, каквито са и да им отдава необходимото внимание и уважение.

 

  

 
голям размер

 

ЖЕНИТЕ В ЕВРОПА

Информационен наръчник за парламентаристи

Автор: Фондация “Джендър проект в България”

Издатнието е отпечатано с финансовата подкрепа на Център за изследвания и политики за жените, 2004

 

Настоящият наръчник е изготвен от женски неправителствени организации от Централна и Източна Европа по инициатива на “Мрежа на жени Изток-Запад” и Коалиция КАРАТ в рамките на проект “Социално-полова и икономическа справедливост в процеса на присъединяване и интеграция към ЕС” (Gender and Economic Justice in EU Accession and Integration), финансиран от UNIFEM. Наръчникът е предназначен за парламентаристи и журналисти в страните, изброени по-горе.

  

Основната визия на проекта е да се възползва от предстоящото разширение на Европейския съюз, за да заздрави икономическите права на жените и равнопоставеността на половете. Основната цел е да се подкрепи социално-полова и икономическа справедливост за жените от Централна и Източна Европа и се поощри по-добро разбирателство и сътрудничество между страните от ЕС и другите европейски страни; една визия за Европа, където всички граждани са равни, без значение дали са в ЕС или Централна и Източна Европа и независимо от техния пол.

 

Жените в Европа: Jenite_v_Evropa.pdf (378.17 Kb)

 

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Издания на ЦИПЖ
Изследвания и проучвания на ЦИПЖ
Други издания на ЦИПЖ
Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"
Издания, финансирани от ЦИПЖ

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА