* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаСтратегически и програмни документи

Национални планове по равнопоставеността

Национален план за действие по Пекинската платформа

Мерки на Правителството за изпълнение на Пекинската платформа

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2005 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2006 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2008г. -2009 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2010 г.

Стратегии и програми

Стратегия и Национални планове по заетостта

Национални програми за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите

Програми за превенция и защита от домашно насилие

Национална стратегия за демографско развитие на Република България, 2006 - 2020

Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009 – 2015 година

Правителствени доклади

Правителствен доклад във връзка с изпълнението Пекинската платформа за действие (2004 г.)


Стратегически и програмни документи
Национални планове по равнопоставеността
Стратегии и програми
Правителствени доклади

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА