* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаМеждународни инструменти по правата на човекаДокументи на Съвета на Европа

Документи на Съвета на Европа

Европейска социална харта (ревизирана)

Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи, 1998 г.


Международни инструменти по правата на човека
В системата на ООН
• Всеобща декларация за правата на човека, 1948 г.
• Международна харта за правата на човека
• Предотвратяване на дискриминацията
• Права на жените
• Робство, крепостничество, принудителен труд и подобни институции и практики
• Брак, семейство и юношество
• Конвенции на Международната организация на труда
• Правителствени доклади
Документи на Съвета на Европа

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА