* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаМеждународни инструменти по правата на човекаВ системата на ООНПравителствени доклади

Правителствени доклади

Доклади на Правителството на България

Доклади в изпълнение на Международния пакт за икономически, социални и културни права

Доклади в изпълнение на Международния пакт за граждански и политически права

Доклади в изпълнение на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените

Доклад в изпълнение на Пекинската платформа за действие


В системата на ООН
Всеобща декларация за правата на човека, 1948 г.
Международна харта за правата на човека
Предотвратяване на дискриминацията
Права на жените
Робство, крепостничество, принудителен труд и подобни институции и практики
Брак, семейство и юношество
Конвенции на Международната организация на труда
Правителствени доклади

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА