* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаСтатии, студии, публикацииДруги автори

Други автори

Благодарим за любезно предоставените материали!

За удобство материалите са подредени по името на автора.

 

А - Д

Арнаудов, Венцеслав. Съдържателен анализ на учебниците от началния етап на основната степен на образование (1 - 4 клас) от гледна точка на джендър проблематиката: Arnaudov_ContentAnalysis1.pdf (319.55 Kb)

Агилар, Хосе Мануел. Употребата на детето в процеса на раздяла (Синдром на родителско отчуждаване): Child_Aguilar.pdf (213.92 Kb)

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве. резюме от изследването "Нагласи и поведение спрямо аборта по желание", 2006: abort_BG.pdf (3.5 Mb)

Венелинова, Росанка, д-р. Медицински аспекти на трафика на хора: THB_Medical_aspects_FINAL_.pdf (381.98 Kb); Приложения: Annexes.pdf (393.1 Kb)

Гарднер, Ричард. Ролята на съдопроизводството в задълбочаването (утвърждаването) на Синдрома на родителско отчуждаване: Judiciary_Gardner.pdf (196.82 Kb)

Гълъбов, Антони. Има ли политическа воля за приемане на закон за регламентиране на проституцията: galabov.pdf (774.26 Kb)

Даскалова, Красимира. (на английски език) Bulgarian Women’s History and Socialist Myths: history_and_myths_en.pdf (43.07 Kb)

Даскалова, Красимира. Женската идентичност: норми, представи, образи в българската култура от ХІХ – началото на ХХ век: 1_Daskalova.BalkanIdentities.women.pdf (347.4 Kb)

Даскалова, Красимира. Неосмомартенски текст: non_eighth_of_march_bg.pdf (139.91 Kb)

Даскалова, Красимира. Жените в българските учебници по история: women_actors.pdf (185.91 Kb)

Дирен, Беноа ван. Правосъдието и процеса на отхвърляне на родителя, (психолог, медиатор и експерт): Judiciary_Dieren.pdf (233.2 Kb)

 

Е - Й

К - О

 

Канджикова, Виолета. Законова регламентация на проституцията и последици за общественото здраве: HESED_expose_fin.pdf (137.02 Kb)

Карамихова, Mаргарита. Брак с девството или девство в брака. В: Етнографски проблеми на народната духовна култура. Т. 3. София, 1994, 80-110 (линк към онлайн публикации на Етнографски институт с музей, БАН, секция "Балканска етнология")

Кленер, Волфганг, проф. д-р. Сценарии на отчуждението в процеса на раздяла на родителите (Проект за концепция за действие за превенция и интервенция): Scenarios_Klener.pdf (320.55 Kb)

Коджо, Урсула и д-р Петер Кьопел.Синдром на родителското отчуждение (PAS): PAS__Kodjo.pdf (372.02 Kb)

Кожухарова, Надя. Модели на легализация на проституцията и рискът от насилие и експлоатация: Узаконяването на проституцията - превенция или причина за насилие?: on_prostitution_BG.pdf (140.42 Kb)

Кубратова, Галина. Поведенчески проблеми на децата, които преживяват тежки конфликти в семействата си поради развод или раздяла на родителите: PAS_Kubratova.pdf (229.07 Kb)

Кубратова, Галина. Проблемите на децата и родителите при Синдрома на родителското отчуждаване: PAS_brief.pdf (115.03 Kb)

Лулева, Анна, ст.н.с. д-р. Полов ред (gender order) и трансформация: gender_order_BE.pdf (292.49 Kb)

Лулева, Анна, ст.н.с. д-р. Ръководител на научен проект на ЕИМ-БАН: Отношения между половете в съвременното българско семейство в европейски контекст:Project_MON.pdf (214.68 Kb)

Лулева, Анна, ст.н.с. д-р. Мъжественостите на прехода. Криза или преоткриване на патриархата .

Назърска, Жоржета. Жените в науката: 1_nazarska_zheni_v_naukata_2.pdf (511.22 Kb)

 

П - У

Стойкова, Елена.Полови неравенства в букварите за първи клас (1985 – 2005: Resume_bukavri_project_2005.pdf (340.48 Kb)

Тодорова, Велина. Правото на лични отношения между родителите и децата: критичен поглед върху действащото законодателство: Legislation_review__Todorova.pdf (307.1 Kb)

Тишева, Геновева. Открита позиция на Българското женско лоби относно приемане на закон за проституцията в България: Posiciya_BWL.pdf (155.34 Kb)

Тишева, Геновева. Открито писмо до министъра на вътрешните работи Георги Петканов относно приемане на закон за проституцията в България: BWL_position_media.pdf (70.37 Kb)

Ф - Ш

Щ - Я

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Статии, студии, публикации
Автори от ЦИПЖ
Други автори
Още по темата:
Автори от ЦИПЖ
Мъжете и жените са равни, но не и равнопоставени

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА