* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАгенция за мониторинг на равнопоставеността на половете

Агенция за мониторинг на равнопоставеността на половете

е главното направление в дейността на ЦИПЖ. В нея са съсредоточени основните дейности на Центъра. Тя обединява няколко програми:

Дейностите на Агенцията са свързани с провеждането на проучвания и изследвания, мониторирането на насилието над жени и поддържането на българската страница в http://www.stopvaw.org, провеждането на ежегодните кампании “16 дни на активизъм срещу насилието над жени” и за борба с рака на гърдата. Като част от Мрежовата женска програма на Институт “Отворено общество” ЦИПЖ участва в Програма “Равни възможности за жените и мъжете” и изготвя доклада за България, с който мониторира хармонизирането на националните законодателства на 9 страни-членки и кандидат-членки на ЕС с достижението на правото на ЕС по отношение равното третиране на половете. ЦИПЖ е също така активен член и национална мониторираща организация в международната програма “Спрете насилието над жените”, в която участват 30 страни от Централна и Източна Европа, и бившия Съветски съюз.

 

Към Агенцията е създадена и специална поредица, в която се публикуват изследванията и проучванията на ЦИПЖ. В края на  2004 г. бяха публикувани следните книги:

  • Социално-икономическа инфраструктура и гаранции за равнопоставеност на жените в България
  • Образователен статус на ромската жена
  •  Жените и мъжете в пенсионната система в България
  •  Българските работодатели и жените в труда
  •  Концептуална рамка за равнопоставеност на жените в България

Книгите могат да бъдат закупени от нашия офис. Още

 

През 2005 г. поредицата бе продължена с:

  • Мониторинг на процеса на присъединяване към Европейския съюз: Равни възможности за жените и мъжете в България – доклад за България за 2005 г. в рамките на Международна програма на ИОО за мониторинг на хармонизирането на националното законодателство в областта на равното третиране на жените и мъжете с достиженията на правото на ЕС. Още

Други дейности, осъществени от Център за изследвания и политики за жените в рамките на Агенция за мониторинг на равнопоставеността на половете:

²      Конференции: Шеста и Седма годишна национална среща на неправителствените организации в България, ангажирани с проблемите на жените (март 2004 г.; май 2005 г. ); Национална среща на жени лидери на неправителствени организации от различни етнически групи ( януари 2004 г.); Жени - Наука – Югоизточна Европа. Насърчаване на жените в науката в Югоизточна Европа в контекста на Европейската интеграция”. Съвместно с Austrian Science and Research Liaison Office, Sofia (октомври 2004).

²      Национален конкурс за журналистически материал – съвместно с Център за развитие на медиите (2004 г.; 2005 г.)

²      Програма за мониторинг на насилието над жени – издаване на периодичен регионален бюлетин, събиране и предоставяне на материали за българската страница в www.stopvaw.org

²      Участие в “16-дневна кампания за борба с насилието над жени” – информационни инициативи (2003 г.; 2004 г.)

²      Участие в Националната кампания за борба с рака на гърдата – финансова подкрепа за отпечатването на брошурите и плакатите за кампанията (2004 г.)

²      Национален конкурс за написване на есе на тема “Ще ви разкажа за една ромска жена” и публикуване на книга с отличените есета (юни 2004 г.)

²      Финансова подкрепа на Българската асоциация на университетските жени за превод и публикуване на сборник с истории на жени от различен етнически произход,  “Техните собствени гласове”на английски език, посветен на 80-та годишнина на Асоциацията.

²      Статии и доклади за статуса на жените в България

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Агенция за мониторинг на равнопоставеността на половете
Равни възможности на жените и мъжете
• Национална програма за мониторинг на равните възможности на жените и мъжете
Равнопоставеност на половете в управлението
• Мониторинг на избори
• Проекти
• Изследвания и проучвания
Равнопоставеност на половете на пазара на труда
• Изследвания и проучвания
Равнопоставеност на половете в образованието и науката
• Конференция "Жени – Наука – Югоизточна Европа" (2004)
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота" (2007)
• Обучителен модул: Курс по равнопоставеност на половете за ученици от 5-7 клас
Равнопоставеност на половете и младежта
• Проекти
Насилие над жени
• Национална програма за мониторинг на насилието над жени
• Регионален бюлетин
• 16-дневна кампания
Жени от различни етнически групи
• Конференции и кръгли маси
• Изследвания и проучвания
• Проекти и кампании
Женско здраве
• Национална кампания за борба с рака на гърдата
• ХИВ/СПИН
• Изследвания и проучвания
Женско предприемачество
• Женско предприемачество

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА