* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАгенция за мониторинг на равнопоставеността на половетеНасилие над жениНационална програма за мониторинг на насилието над жени

Национална програма за мониторинг на насилието над жени
Интернет страница за борба с насилието над жени

   Спрете насилието над жени: www.stopvaw.org

 

Центърът за изследвания и политики за жените бе българският партньор в международния проект "Спрете насилието над жени" www.stopvaw.org от стартирането му през 2004 г. до месец март 2007 г. По проекта ЦИПЖ извършваше мониторинг на насилието над жени и поддържа информацията на българската страница в уебсайта, който е основно на английски език. От края на 2006 г. страниците на всички участващи страни са вече достъпни и на националния си език.

 

В подготвяните материали се предоставя информация за българското законодателство за защита от дискриминация и насилие, българските НПО, работещи срещу насилието над жени и трафика на хора. Също така се прави редовен преглед на положението в България и се събират новини от България по темата. Българските читатели, освен на уебсайта на ЦИПЖ, вече могат да намират актуалната информация на български език и на българската страница на международния уебсайт. ЦИПЖ редовно информира своите читателите за събитията в региона и ЕС в своя тримесечен регионален бюлетин "Спрете насилието над жените", където се обобщава информацията, предоставяна от всички страни участнички в международния проект. Целта на Националната програмата за мониторинг на насилието над жени, осъществявана от ЦИПЖ, e да предоставя повече и по-разнообразна информация, която да улеснява работата на защитничките на правата на жените във всяка от страните.

 

 Какво е Интернет страницата "Спрете насилието над жени": www.stopvaw.org?

 

Това е форум за обмен на информация, защита на правата и промяна. Тя е създадена от организацията „Защитнички на човешките права от Минесота” (Minnesota Advocates for Human Rights) с участието и финансовата подкрепа на ЮНИФЕМ и Мрежовата женска програма на ИОО. Страницата е средство за получаване на изчерпателна информация, която да бъде полезна за защитниците на женските права в Централна и Източна Европа, държавите в региона на Кавказ, Централна Азия, Русия, Монголия и Косово. Разнообразните ресурси, обучения и съобщения, подкрепят с  ценна информация усилията на правозащитниците за премахване на насилието в техните и региони.

 

В страницата се разглеждат четири основни форми на насилието над жени: трафик на жени, домашно насилие, сексуално насилие и сексуален тормоз. Тук също така могат да се намерят документи, свързани с международното законодателство, инструменти за застъпничество и ресурси на НПО. Интернет страницата съдържа и национални страници на 29 страни, участнички в проекта. Всяка от страниците съдържа обзор на законодателството и политиката на съответната държава, свързани с насилието над жени, обобщение на проучванията и докладите по темата, мониторинг на докладите на държавата пред органите на ООН по човешките права и рубрика за новини.

 

Страните, които участват в проекта са: Азербайджан, Албания, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Естония, Казахстан, Киргизка република, Косово, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия и Черна гора, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украйна, Унгария, Хърватия, Чехия. (виж: карта на участващите страни)

 

 

  Мониторингов доклад за насилието над жени

 

През 2005 г. Мрежовата женска програмата на Институт “Отворено общество” покани 24-та национални наблюдатели, работещи по проекта “Спрете насилието над жени”, да предоставят информация в отговор на еднакъв за всичките страни участнички въпросник, която да даде представа за състоянието на проблема „насилие над жени” в техните страни. Специален фокус на изследването е политиката и мерките, предприети от съответните държави в отговора този проблем. Методологията на изследването се основана на Препоръката (2002)5на Комитета на министрите на Съвета на Европа за защита на жените от насилие.

 

В резултат от проекта от декември 2005 г. до октомври 2006 г. бяха изготвени мониторингови доклади, които станаха основа за 22 национални фактически справки. Освен предоставянето на фактическа информация справките съдържат и препоръки към правителствата, като могат да служат за ефективни инструменти за защита, както на национално, така и на международно ниво. Препоръките към правителството във фактическата справка за България са направени въз основа на информацията, събрана от българският партньор, осъществяващ мониторинга – Център за изследвания и политики за жените, с координатор по проекта Лилия Сазонова. 

 

Пълните текстове на националните доклади върху насилието над жени в страните участнички в проекта “Спрете насилието над жени” на английски език ще бъдат скоро достъпни на сайта на проекта. Предстои и преводът на български език на доклада за България. Неговият текст ще бъда достъпен на сайта на ЦИПЖ, за което читателите на нашия сайт ще бъдат своевременно информирани.

 

Последна актуализация: 26.02.2007 г.

 

 

 

                   
                                                                                                     


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Насилие над жени
Национална програма за мониторинг на насилието над жени
Регионален бюлетин
16-дневна кампания
• Кампанията 2006
• Кампанията 2005
• Кампанията 2004
Съдържание
Интернет страница за борба с насилието над жени
Карта на участващите страни
Фактическа справка за България (2006 г.)
Мониторингов доклад за България (2007)
Още по темата:
Регионален бюлетин
Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА