* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАгенция за мониторинг на равнопоставеността на половетеНасилие над жениРегионален бюлетин

Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"
За бюлетина

От 2004 г. Център за изследвания и политики за жените издава периодичен регионален бюлетин, в който се разглеждат различни страни на проблема за насилието.

 

Бюлетинът информира за четирите основни форми на насилие над жени: трафик на жени, домашно насилие, сексуално насилие и сексуален тормоз. Използваната дефиниция на насилие над жени следва формулираното в член 1 от Декларацията на ООН за премахване на насилието над жени определение: “... всеки акт на насилие, осъществен на основа полов признак, което причинява или може да причини физическа, сексуална или психическа вреда или страдание на жените, в т.ч. и заплахите за такъв акт, принудително или произволно лишаване от свобода, било то в обществения или личен живот” (неофициален превод).  

 

Бюлетинът се изготвя в рамките на проекта “Спрете насилието над жени” – интернет страницата www.stopvaw.org за борба с насилието над жени, в който Центърът за изследвания и политики за жените е наблюдател за България. Бюлетинът резюмира на български език значимата информация, новини, факти, законодателни реформи и т.н., публикувани на уебсайта на STOPVAW на английски език. Така този източник на изчерпателна и разнообразна  информация по въпроса за насилието ще стане по-достъпен за българската общественост. От друга страна, селекцията на информацията с оглед на българската ситуация по-добре отговаря на националните ни практически и стратегически нужди и дейности, директно отнасяйки се към вече заявените целеви групи на бюлетина. Тъй като целевата група, към която е насочен бюлетинът, включва български адвокати, журналисти, защитници на човешките права и др., иформацията е допълнително подбрана с оглед на българската аудитория.

 

Амбицията на проекта е не само да предостави на определни целеви групи полезна информация, но и да насърчи преосмислянето на българското противодействие на насилието над жени на фона на по-глобалния Евроазиатски контекст. Подобно конструктивно сравнение поставя българския опит в борбата срещу насилието над жени в по-голяма перспектива, улеснявайки разпознаването на специфичните му слаби и силни аспекти.

 

Бюлетинът е тематично разделен на две части. Първата представя положителния пример от региона, като от своя страна е разделена на 4 секции: законодателни и институционални реформи, събития, добри практики и инициативи на неправителствения сектор, протичащи в 29 страни от Централна и Източна Европа, държавите в региона на Кавказ, Централна Азия, Русия, Монголия и Косово. Втората част се фокусира върху българската реалност – правителствените и неправителствени усилия в областта и стъпките, които трябва да се предприемат. Така националните стратегии, новини, постижения и отговори на проблема “насилие” се разглеждат не като изолирани от общия контекст случаи, а като част от регионалната динамика на борбата срещу насилието, основано на пола. 

 

Всички броеве на бюлетина  в pdf формат са достъпни в рубриката Регионален бюлетин "Спрете насилието над жени" в нашата виртуална Библиотека.

 

 

 

 

 

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Насилие над жени
Национална програма за мониторинг на насилието над жени
Регионален бюлетин
16-дневна кампания
• Кампанията 2006
• Кампанията 2005
• Кампанията 2004
Още по темата:
Национална програма за мониторинг на насилието над жени
Национална програма за мониторинг на насилието над жени
Новини от България
Конференция за противодействие срещу трафика на хора

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА