* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАгенция за мониторинг на равнопоставеността на половетеРавнопоставеност на половете на пазара на труда

Равнопоставеност на половете на пазара на труда
Изследвания и проучвания
• Изследване "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете" (2007)
• Доклад “Равни възможности за жените и мъжете" (2005)
• Изследване “Социално-икономическа инфраструктура и гаранции за равнопоставеност на жените в България (2004)
• Изследване “Жените и мъжете в пенсионната система в България” (2004)
• Изследване “Българските работодатели и жените в труда” (2004)
• Студия “Концептуална рамка за равнопоставеност на жените в България” (2004)

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА