* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2004 г.Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"

Обучение за членовете на АДО
29 юни 2004 г., Русе

ЦИПЖ поддържа традиционно добри връзки с местните власти и различни техни организации, като редовно инициира или участва в разнообразни дейности, насочени към повишаване осведомеността на общинските администрации и общинските съвети по въпросите на равнопоставеността.

 

Екипът на ЦИПЖ бе поканен да проведе обучение на тема „Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността на половете” за жени кметове и заместник-кметове на общини, общински съветнички, ръководни служителки в регионалните и общинските администрации от Североизточна България. Събитието бе организирано от Асоциацията на дунавските общини в рамките на проект, финансиран от Фондация за реформа в местното самоуправление и в него се включиха 30 участници. ЦИПЖ подготви обучителни материали, които бяха раздадени на всички участници. Татяна Кметова представи някои основни понятия, свързани с равнопоставеността на половете и разгледа международната законова рамка за равнопоставеност между половете. Отделно внимание бе отделено на новоприетото българско антидискриминационно законодателство Г-жа Христина Георгиева, заместник-кмет на Община Силистра сподели своя опит от гледна точка отговорностите и ангажиментите на жените на ръководни позиции. Възможностите за сътрудничество между НПО и местните власти ролята на жените в публичната администрация бяха теми на отделни дискусии, фасилитирани от Магданела Делинешева и Татяна Кметова.

 

По мнение на участниците подобни инициативи поставят добра основа за напредъка на жените и постигането на равнопоставеност на половете на местно ниво.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2004 г.
Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Съдържание
29 юни 2004 г., Русе
Дневен ред
Още по темата:
Семинар за жени, избрани в местната власт
Национален семинар за жени, избрани в местната власт – избори 2003
Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Кръгла маса "Участието на жените в политиката и вземането на решения"

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА