* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2004 г.Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"

Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция
(cwsp)
Резюме на проекта

 

                                                                                                 

                   

 

  

Целта на проекта е да се насърчи активното гражданското участие в процеса на присъединяване към ЕС в България и Турция. Предвижда се и създаването на двустранна мрежа на женски НПО в двете страни за съвместни инициативи в областта на равните възможности.

 

Проектът предвижда създаването на съвместна програма на женски НПО в България и Турция за мониторинг и обучение по достиженията на правото на ЕС (acquis) в областта на равните възможности. Българската страна се ангажира с разработката на методология за обучение и провеждане на пилотно обучение на турски женски НПО по законодателството на ЕС в областта на равните възможности. Като лектори са поканени и представители на Център “Партньорство за равенство”, Букурещ, водеща страна по проекта на Мрежовата женска програма на Институт “Отворено общество” за Мониторинг на процеса на присъединяване към ЕС,които ще споделят своя опит. Турският партньор се ангажира със стартиране на мониторинг на достиженията на правото на ЕС по равните възможности в националното си законодателство, на базата на разработената методология.

 

В рамките на проекта се организират две конференции в София и Анкара, на които представители от български и турски женски НПО ще дискутират състоянието на законодателството по равните възможности в държавите си, ще обменят опит и идеи за бъдещите стъпки по хармонизирането на националното законодателство със законодателството на ЕС.

 

Проектът се финансира по Програма “Гражданско партньорство за европейска интеграция” на Институт “Отворено общество”, София.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2004 г.
Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Съдържание
Резюме на проекта
Първа фаза: София, 29 април – 2 май, 2004 година
Втора фаза: Анкара, 22-25 октомври 2004 година
Заключителен семинар на ИОО във Велинград
Разработки от проекта
Още по темата:
Новини от България
Българо-турски проект: Анкара, 22 - 25 октомври 2004 г.
Българо-турски проект: София, 29 април - 2 май 2004 г.

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА