* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2004 г.Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"

Жени – Наука – Югоизточна Европа. Насърчаване на жените в науката в Югоизточна Европа в контекста на Европейската интеграция
Международна конференция

21 и 22 октомври 2004 г., София

 

голям размер
Целта на конференцията бе да улесни обмяната на добри практики в осъществяването на национални инициативи, на програми и политики за положението на жените учени, както и да ускори интеграцията на страните кандидатки за членство в Европейския съюз от Югоизточна Европа в инициативите и проектите на Европейския съюз в областта “Жените и науката”.

 

 

 

В повечето европейски страни жените продължават да бъдат недостатъчно представени в науката и изследователската дейност, което от една страна води до загуба на човешки ресурси, а от друга се превръща в сериозна пречка пред развитието на науката и европейското общество като цяло – факт, посочен от Хелзинкската група “Жените и науката” (основана през 1999 г. с членове от 32 страни) и експертната група ENWISE, създадена от Европейската комисия.

 

Според организаторите на настоящата конференция положението на жените в науката от страните в Югоизточна Европа заслужава специално внимание поради специфичнотото историческо и културно минало на региона и поради промените, свързани с предстоящото им присъединяване към ЕС.  В този смисъл се явява необходимост от разработване на политика за развитие, основана на синергичността между националните и регионалните политики, която да насърчава участието на жените в науката.

 

голям размер
Участниците в конференцията бяха приветствани от г-жа Роберта Шалер-Щайдл от Федералното министерство на образованието, науката и културата на Австрия, проф. Йорданка Кузманова, ректор на Аграрния университет, Пловдив, както и от страна на организаторите – г-н Мартин Феликс Гайдусек, от Austrian Science and Research Office Sofia и г-жа Татяна Кметова, изпълнителен директор на Център за изследвания и политики за жените. Сред официалните гости на конференцията бяха г-н Наум Якимов, Главен секретар на БАН и г-жа Геновева Жечева от Министерство на образование и науката.

 

 

голям размер

Особен интерес предизвикаха презентациите на д-р Марина Благоевич, експерт по джендър проблематика в групата ENWISE и д-р Николина Сретенова от БАН, представител на България в групата. Те фокусираха вниманието на аудиторията върху различни аспекти на доклада на експертната група, който бе представен през месец септември на Международна конференция в Талин.

 

 

 

 

голям размер
В конференцията взеха участие повече от
75 експерти, координаторки на европейски проекти, изследователки, жени на ръководни постове в университети и научни центрове от  Австрийското федерално министерство за наука, образование и култура, Виенския университет, Техническия университет – Виена, от  Министерството на науката, образованието и спорта на Словения, от министерствата на образованието на Република Сърбия и Черна гора, Босна и Херцеговина, Румъния, Македония, Словения, Хърватия, Албания и България. Темите на конференцията бяха обединени в следните работни панели: “Европейска и национални рамки за насърчаване на жените в науката”, “Инициативи и програми – споделяне на опита” и “Перспективи за бъдещи дейности и програми”. Всички материали ще бъдат публикувани на интернет страницата на Austrian Science and Research Office Sofia www.aso.zsi.at. Като следваща стъпка се очаква да бъде подготвено и печатно издание с доклади, които ще доразвиват обсъжданите на конференцията теми.

 

Конференцията се финансира от Федералното министерство на образованието, науката и културата на Австрия в рамките на неговата  инициатива за сътрудничество в науката в Югоизточна Европа, чиято основна цел е изграждането на нови и обогатяването на вече съществуващите връзки между балканските страни.

 

Организатори на събитието са Austrian Science and Research Liaison Office Sofia и Център за изследвания и политики за жените, София. Конференцията се финансира от Федералното министерство на образованието, науката и културата на Австрия в рамките на неговата  инициатива за сътрудничество в науката в Югоизточна Европа.

 

 

Програма на конференцията (на английски език): Programme_Conference.pdf (77.22 Kb)

 

Протокол от дискусията (на английски език): Women_in_science_minutes.pdf (28.5 Kb)


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2004 г.
Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА