* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2005 г.Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения

Кръгла маса "Участието на жените в политиката и вземането на решения"
28 ноември 2005 г.

В зала “Александър” на хотел “Радисън САС”, София, се състоя кръгла маса на тема: “Участието на жените в политиката и взимането на решения”, посветена на 10-годишнината от приемането на Пекинската декларация и платформа за действие за равнопоставеност на половете (1995 г.) и 5-годишнината от приемането на Целите на хилядолетието за развитие (2000 г.).

 

Кръглата маса бе открита от г-н Нийл Буне, постоянен координатор на ООН в България. Г-жа Татяна Кметова, изпълнителен директор на ЦИПЖ, направи кратък преглед на ангажиментите на държавата за гарантиране равнопоставеността между половете, поети с подписването на Пекинската платформа за действие, 1995 г., Целите на хилядолетието за развитие, и други международни инструменти за защита човешките права на жените като Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, на Международния пакт за икономически, социални и културни права и на Международния пакт за граждански и политически права, за спазването на които от България се изисква представянето на периодични доклади пред съответните международни органи и структури.

 

Г-жа Катя Христова-Вълчева, член на Съвета на ЦИПЖ и преподавател по политология в НБУ, разгледа тенденциите при  участието на жените в политическия живот през последните 15 години, като се спря по-обстойно на последните парламентарни избори 2005 г. Въпреки, че е налице положителна тенденция – отчита се двоен ръст на дела на жените народни-представители през периода 2001-2005 година, все още балансираното представителство от 40% е далечна цел и тази цел не е част от програмите на повечето политически партии.

 

Участието на жените в местните избори и при изработването на местни и регионални политики бе темата на изложението на г-жа Теодора Калейнска, директор на Европейски информационен център, Велико Търново, и преподавател по политология във ВТУ. В местната власт все още представителството на жените е много слабо. Едва 8% са кметовете на общини са жени. Този процент се увеличава при кметовете на кметства и кметските наместници, т.е. колкото по-малка е административната единица, толкова повече жени има в изпълнителната власт. Участието на жените в общинските съвети отбелязва слабо повишение – от 22,6% след местните избори 1999 г. до 22,5%  през 2003 г. Предизборните платформи на жените кандидатки по никакъв начин не отразяват проблемите на жените и дори думата „жена” почти не се среща.

 

В дискусията, водена от г-жа Румяна Коларова, преподавател по политология в СУ, се включи г-жа Екатерина Михайлова, народен представител от ДСБ, г-жа Марта Дяволова, програмен директор в представителството на ООН в България, г-жа Станимира Хаджимитова, Български фонд за жените, г-жа Севдалина Войнова, която представи програмата за активно участие на жените в политиката на НДИ България,  г-жа Недялка Видева, Център за социални изследвания на пола, СУ, г-жа Павлина Филипова, Женски алианс за развитие, г-жа Калинка Сливкова, Фондация “Джендър проект за България”. Участниците разгледаха предложения за законодателни промени, направени от Фондация „Български център за джендър изследвания” и представени от г-жа Теодора Цановска. Г-н Светослав Малинов, народен представител от ДСБ, постави въпроса за необходимостта от закон за равните възможности и отправи конкретна покана към неправителствените организации да участват в прегледа и актуализирането на проектозакона за равните възможности.

 

Проявата бе организирана от Център за изследвания и политики за жените със съдействието и любезната финансова подкрепа на Постоянното представителство на ООН в България. В кръглата маса взеха участие над 50 представители на политически партии и коалиции, депутати, представители на изпълнителната власт, на неправителствени организации, политолози, социолози, експерти в областта на равнопоставеността на половете.

 

 

Стенограма от кръглата маса: stenograma_women_in_politics.pdf (497.84 Kb)


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2005 г.
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Още по темата:
Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Снимки от Кръглата маса
Жените в управлението
Жените в управлението и вземането на решения
На фокус - 2006 г.
Коридорите на властта: жените и мъжете в управлението
Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Материали и презентации от кръглата маса
На фокус - 2005 г.
Международен семинар за политическото участие на жените в Баку
Жените в политиката и взимането на решения

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА