* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2003 г. Семинар за жени, избрани в местната власт

Национален семинар за жени, избрани в местната власт – избори 2003
Равенство на половете и механизми за защита правата на жените

На 5 и 6 декември 2003 г. в град Велико Търново се проведе обучителен семинар за новоизбрани през 2003 г. жени от 60 общини и кметства и експерти от местната администрация, както и представители на неправителствени организации, които работят в областта на защита на правата на жените и хората в неравностойно положение.

 

Целта на семинара бе да създаде открит форум на жени, пряко участващи в процесите на вземане на решения на местно ниво – кметове, заместник-кметове, секретари, председатели или членове на Общински съвет като се създадат контакти между тях с оглед обмен на информация, добри практики и партньорство.

 

На семинара бяха разгледани новоприетите закони в областта на равното третиране и недопускането на дискриминация с оглед прилагането на действащи модели на местно ниво. Участничките бяха запознати с различни добри практики и им бяха предоставени публикации по прилагането на механизми за гарантиране на равните възможности – информационни брошури и книгата “Равнопоставеност на половете и институцията Омбудсман”.

 

Чуждестранните гост-лектори Ариян Руеда от Швейцария и Биргит Лахейнер от Австрия проведоха тренинг по интеркултурално обучение и общуване.

 

Разрешаването на конфликти чрез различни интерактивни методи беше основна тема на изложението на доц. д-р Венцислав Панчев от СУ “Св. Климент Охридски”.

 

Лекцията на Татяна Кметова, изпълнителен директор на Фондация “Център за изследвания и политики за жените”, бе посветена на политиките за равно третиране и недопускане на дискриминация. Тя се спря на постигнатия в България съществен напредък по отношение гарантиране равнопоставеност на половете, като постави акцент върху необходимите действия и мерки от страна на изпълнителната власт на всички нива за успешното прилагане на Закона за омбудсмана и Закона за защита срещу дискриминацията, които влизат в сила от 1 януари 2004 г.

 

Директорката на Център “Надя” Росанка Венелинова представи различни политики против насилието в ежедневието в съвременното българско общество и дейността на Център “Надя” в столицата и различни градове на страната.

 

Участниците споделиха своя опит по въпросите на нарушаването и защитата на правата на човека, като най-активно се включиха представители на групите на инвалидите от Свищов и Лясковец и представители на ромското малцинство от Златарица и Стражица.

 

Семинарът е организиран по проект на Европейски информационен център, Велико Търново, и е финансиран от Център за изследвания и политики за жените.
 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2003 г.
Семинар за жени, избрани в местната власт
Още по темата:
Жените в управлението
Жените в управлението и вземането на решения
На фокус - 2006 г.
Коридорите на властта: жените и мъжете в управлението
Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
Обучение за членовете на АДО

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА