* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотека

Изследвания и проучвания на ЦИПЖ

Агенция за мониторинг на равнопоставеността на половете
11-01-2005

Първично законодателство

Договори

Всеобща декларация за правата на човека, 1948 г.

Всеобща декларация за правата на човека, 1948 г.

Национални планове по равнопоставеността

Национален план за действие по Пекинската платформа

Постановления и решения

Постановление за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет и Правилник

Българско законодателство

Закон за защита от дискриминация

Автори от ЦИПЖ

Мъжете и жените са равни, но не и равнопоставени
30-01-2006

Национални планове по равнопоставеността

Мерки на Правителството за изпълнение на Пекинската платформа

Автори от ЦИПЖ

Цели и подходи на правното регламентиране на проституцията
11-04-2006

Българско законодателство

Закон за борба с трафика на хора

Автори от ЦИПЖ

Проституцията на Балканите
20-07-2006

Българско законодателство

Закон за борба с домашното насилие

Национални планове по равнопоставеността

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2005 г.

Българско законодателство

Закон за омбудсмана

Национални планове по равнопоставеността

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2006 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2008г. -2009 г.

Българско законодателство

Проект на Закон за равните възможности на жените и мъжете
20-07-2006

Национални планове по равнопоставеността

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2010 г.

Вторично законодателство

Директиви на ЕС за равно третиране на жените и мъжете

Стратегии и програми

Стратегия и Национални планове по заетостта
      12345  


Библиотека
Българско законодателство
Стратегически и програмни документи
• Национални планове по равнопоставеността
• Стратегии и програми
• Правителствени доклади
Актове на изпълнителната власт
• Постановления и решения
Законодателство на Европейския съюз
• Първично законодателство
• Вторично законодателство
• Практика на Съда на ЕО
• Доклади и изследвания
• Законодателство и практики в страните-членки
Международни инструменти по правата на човека
• В системата на ООН
• Документи на Съвета на Европа
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Издания на ЦИПЖ
• Изследвания и проучвания на ЦИПЖ
• Други издания на ЦИПЖ
• Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"
• Издания, финансирани от ЦИПЖ
Статии, студии, публикации
• Автори от ЦИПЖ
• Други автори
Становища и призиви
История на женското движение
Речник
Библиотека за ученика
Информация за конкурси

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА