* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотека

Документи на Съвета на Европа

Европейска социална харта (ревизирана)

Други автори

Влияние на стереотипите по пол върху икономическия растеж
14-01-2010

Други автори
20-12-2005

Вторично законодателство

Други актове на Общността

Международна харта за правата на човека

Международен пакт за икономически, социални и културни права, 1966 г.

Стратегии и програми

Национални програми за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите

Документи на Съвета на Европа

Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи, 1998 г.

Вторично законодателство

Стратегически и програмни документи

Международна харта за правата на човека

Международен пакт за граждански и политически права, 1960 г.

Стратегии и програми

Програми за превенция и защита от домашно насилие

Други автори

Мъжественостите на прехода. Криза или преоткриване на патриархата*
17-07-2008

Международна харта за правата на човека

Факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, 1966

Стратегии и програми

Национална стратегия за демографско развитие на Република България, 2006 - 2020

Други автори

ДЖЕНДЪР АСПЕКТ НА СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПЕНСИИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (2009 и 2013 г.)
22-01-2015
още

Стратегии и програми

Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009 – 2015 година

Международна харта за правата на човека

Втори факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, 1989 г.

Други издания на ЦИПЖ

Други издания на ЦИПЖ
11-03-2008
2010 КРИТИЧЕН РЕЧНИК НА ФЕМИНИЗМА Автори: КолективАвторският колектив е многоброен и включва едни от най-известните имена на изследователи не само от Франция и другите страни на Европа (Италия, Испания, Белгия, Швейцария и др.), но и от други страни и ко...
още

Актове на изпълнителната власт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 на МС от 10.05.2014 г. за изменение на Постановление № 313 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78, 83, 89, 94 и 96 от 2005 г., бр. 53 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и бр. 58 от 2010 г.)
23-09-2014
още

Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"

Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"
27-02-2007
    Броеве 2006  г.     Брой 9: октомври – декември, 2006  г.  newsletter_9.pdf (633.91 Kb)     Брой 8: юли – септември, 2006  г.     &...
още

Правителствени доклади

Правителствен доклад във връзка с изпълнението Пекинската платформа за действие (2004 г.)
  12345  


Библиотека
Българско законодателство
Стратегически и програмни документи
• Национални планове по равнопоставеността
• Стратегии и програми
• Правителствени доклади
Актове на изпълнителната власт
• Постановления и решения
Законодателство на Европейския съюз
• Първично законодателство
• Вторично законодателство
• Практика на Съда на ЕО
• Доклади и изследвания
• Законодателство и практики в страните-членки
Международни инструменти по правата на човека
• В системата на ООН
• Документи на Съвета на Европа
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Издания на ЦИПЖ
• Изследвания и проучвания на ЦИПЖ
• Други издания на ЦИПЖ
• Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"
• Издания, финансирани от ЦИПЖ
Статии, студии, публикации
• Автори от ЦИПЖ
• Други автори
Становища и призиви
История на женското движение
Речник
Библиотека за ученика
Информация за конкурси

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА