* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаЗаконодателство на Европейския съюзВторично законодателство

Стратегически и програмни документи

Обща рамкова стратегия по равнопоставеност на половете (2001-2005) (на английски език)   

 

Пътна карта за равенство на жените и мъжете (2006 – 2010) (на английски език)

 

Европейски пакт за равнопоставеност на половете, Анекс ІІ от Заключенията на Председателството, Европейски Съвет в Брюксел, 23/24 март 2006 (на английски език): 89013.pdf (253.19 Kb)


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Законодателство на Европейския съюз
Първично законодателство
Вторично законодателство
Практика на Съда на ЕО
Доклади и изследвания
Законодателство и практики в страните-членки

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА