* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаЗаконодателство на Европейския съюз

Първично законодателство

Договори

Вторично законодателство

Директиви на ЕС за равно третиране на жените и мъжете

Други актове на Общността

Стратегически и програмни документи

Практика на Съда на ЕО

Практика на Съда на ЕО

Доклади и изследвания

"Националното законодателство за регламентиране на проституцията и влиянието му върху трафика на жени и деца”
10-05-2006

Доклад на Европейската Комисия до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета по регионите за равнопоставеността на жените и мъжете
02-03-2007

Жените и мъжете в органите, вземащи решения, 2007. Анализ на състоянието и тенденциите
06-03-2008

Законодателство и практики в страните-членки

Органи по равнопоставеност на половете и съдебна практика по казуси за дискриминация по признак пол в Естония, Швеция, Финландия и Норвегия
18-04-2007


Законодателство на Европейския съюз
Първично законодателство
Вторично законодателство
Практика на Съда на ЕО
Доклади и изследвания
Законодателство и практики в страните-членки

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА