* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаЗаконодателство на Европейския съюзДоклади и изследвания

"Националното законодателство за регламентиране на проституцията и влиянието му върху трафика на жени и деца”
(Изследване; Автор: ТРАНСКРАЙМ)

Изказваме изключителни благодарности на г-жа Мария Карлшмаре, депутат в Европейския парламент и член на Комитета за защита правата на жените и равнопоставеността на половете  към ЕП, която любезно ни предостави  изследването "Националното законодателство за регламентиране на проституцията и влиянието му върху трафика на жени и деца”, изготвено за Европейския парламент.

 

Заключителният доклад представя резултатите от изследването "Националното законодателство за регламентиране на проституцията и  влиянието му върху трафика на жени и деца”, изготвено от ТРАНСКРАЙМ за Европейския парламент. Целта на изследването е да се подчертае влиянието на политиките по отношение на проституцията върху броя на трафикираните жени и деца и начините за тяхната експлоатация, т.е. да се подчертае взаимната връзка между моделите за регламентиране на проституцията, които се прилагат в страните членки на Европейския съюз, и броя на трафикираните жени и деца и разновидностите на тяхната експлоатация.

 

Трафикът на жени и деца в страните членки на ЕС и навсякъде другаде е един нарастващ проблем. Значителен брой от жертвите на трафика са лишени от основни човешки права и животът им често е в опасност. В Европейския съюз националните политики по отношение на проституцията се различават значително една от друга. Логично е, че специфичните подходи към регламентирането на проституцията имат влияние над:

     a) количествените характеристики на трафика на жени и деца (т.е. броя на жертвите);

     б) качествените характеристики на трафика на жени и деца (т.e. начините, по които трафикът и експлоатацията се осъществяват – например степента на насилие, преобладаващо на пазара на проституцията).

 

Предлагаме на вашето внимание превод на резюмето на доклада на български език: EP_study_national_legislation_on_prostitution.pdf (253.44 Kb)

 

С текста на доклада от изследването на английски език можете да се запознаете тук.

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Законодателство на Европейския съюз
Първично законодателство
Вторично законодателство
Практика на Съда на ЕО
Доклади и изследвания
Законодателство и практики в страните-членки
Още по темата:
Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България. Социални, икономически и здравни последици от легализация на проституцията.

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА