* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотека

Практика на Съда на ЕО

Практика на Съда на ЕО

Предотвратяване на дискриминацията

Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието, 1960 г.

Доклади и изследвания

"Националното законодателство за регламентиране на проституцията и влиянието му върху трафика на жени и деца”
10-05-2006

Доклад на Европейската Комисия до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета по регионите за равнопоставеността на жените и мъжете
02-03-2007

Издания, финансирани от ЦИПЖ

Издания с финансовата подкрепа на ЦИПЖ
28-03-2005

Доклади и изследвания

Жените и мъжете в органите, вземащи решения, 2007. Анализ на състоянието и тенденциите
06-03-2008

Права на жените

Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), 1979 г.

Конвенция за политическите права на жените, 1952 г.

Декларация за премахване на дискриминацията по отношение на жените, 1967 г.

Декларация за премахване на насилието срещу жените, 1993

Законодателство и практики в страните-членки

Органи по равнопоставеност на половете и съдебна практика по казуси за дискриминация по признак пол в Естония, Швеция, Финландия и Норвегия
18-04-2007

Робство, крепостничество, принудителен труд и подобни институции и практики

Конвенция за преследване на търговията с хора и експлоатацията на чужда проституция, 1949 г.

Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси

Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming)
02-02-2005
В тази рубрика ще можете да намерите разнообразни ресурси на български език, свързани с интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming): · теоретични постановки · международни документи на ООН и ЕС ...
още

Дефиниции
16-03-2005
Концепцията за включване на въпросите на пола в цялостния живот на обществото е ясно дефинирана като глобална стратегия за насърчаване равенството между половете в Платформата за действие, приета от ООН на Четвъртата конференция за жените (Пекин, 1995). Т...
още

Методи
01-06-2005
Има две основни категории методи за включването на нтегрирания подход за равноп третиране на половете при разработването и прилагането на политики/програми/проекти: количествени и качествени. Разликите между тях са свързани точно с вида информация и знани...
още

Брак, семейство и юношество

Конвенция за съгласието за брак, минимална възраст за встъпване в брак и регистрация на браковете, 1962 г.

Библиотека

Библиотека
03-02-2005
В библиотеката ще намерите текстове на български закони, както и връзки към международни правни документи. Тук можете да се запознаете и с изданията на ЦИПЖ. В нашата библиотека също така представяме статии и студии на български и чужди автори, в коит...
още

Издания на ЦИПЖ

Издания на ЦИПЖ
10-04-2006
Издателската програма на ЦИПЖ е разработена в отговор на една от основните ни цели, свързана с достигането на високо ниво на информираност на широката общественост, правителствените институции и организациите от неправителствения сектор пo отношение състо...
още

Конвенции на Международната организация на труда

Конвенция 100 за правото на равно заплащане, 1951 г.

Конвенция № 156 на Международната организация на труда относно равенството на възможностите и еднаквото отношение към работниците и служителите от двата пола: работници и служители със семейни задължения
  12345  


Библиотека
Българско законодателство
Стратегически и програмни документи
• Национални планове по равнопоставеността
• Стратегии и програми
• Правителствени доклади
Актове на изпълнителната власт
• Постановления и решения
Законодателство на Европейския съюз
• Първично законодателство
• Вторично законодателство
• Практика на Съда на ЕО
• Доклади и изследвания
• Законодателство и практики в страните-членки
Международни инструменти по правата на човека
• В системата на ООН
• Документи на Съвета на Европа
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Издания на ЦИПЖ
• Изследвания и проучвания на ЦИПЖ
• Други издания на ЦИПЖ
• Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"
• Издания, финансирани от ЦИПЖ
Статии, студии, публикации
• Автори от ЦИПЖ
• Други автори
Становища и призиви
История на женското движение
Речник
Библиотека за ученика
Информация за конкурси

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА