* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаИнтегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси

Методи
Основни категории

 

Има две основни категории методи за включването на нтегрирания подход за равноп третиране на половете при разработването и прилагането на политики/програми/проекти: количествени и качествени. Разликите между тях са свързани точно с вида информация и знания, които дават:

·         Количествените методи дават информация, изразена в суми и величини. Статистиката е типичен количествен метод.

·         Качествените методи дават по-комплексна информация. В този случай не е решаващо количеството на информацията.

 

Почти всеки метод води до получаването на различни видове данни и знания. Различните видове заключения водят до различни варианти за действие тогава, когато приключи целият процес на планиране. Ето защо изборът на метода е решаваща стъпка.

 

Методите не са стандартни предписания, но спомагат за повишаване на осведомеността за отсъствието на равнопоставеност на половете. Процесът на прилагане на политиката за равнопоставеност на половете не се определя от използването на един или повече от методите, описани по-долу. Методите обаче са предпоставка за вземането на решения и за предприемането на действия на качествена основа. В този смисъл стратегията за интегрирания подход може да се сравни с други фундаментални процеси за промяна в демократичното общество.

 

Център за изследвания и политики за жените предоставя обучение по методите на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете по заявка.  

 

   Тази страница е разработена по проект “ Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Канадската агенция за международно развитие по програма за подкрепа на държавното управление.

 Изразените мнения са на Център за изследвания и политики за жените и не отразяват официалната позиция на Канадската агенция за международно развитие

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Библиотека
Българско законодателство
Стратегически и програмни документи
• Национални планове по равнопоставеността
• Стратегии и програми
• Правителствени доклади
Актове на изпълнителната власт
• Постановления и решения
Законодателство на Европейския съюз
• Първично законодателство
• Вторично законодателство
• Практика на Съда на ЕО
• Доклади и изследвания
• Законодателство и практики в страните-членки
Международни инструменти по правата на човека
• В системата на ООН
• Документи на Съвета на Европа
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Издания на ЦИПЖ
• Изследвания и проучвания на ЦИПЖ
• Други издания на ЦИПЖ
• Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"
• Издания, финансирани от ЦИПЖ
Статии, студии, публикации
• Автори от ЦИПЖ
• Други автори
Становища и призиви
История на женското движение
Речник
Библиотека за ученика
Информация за конкурси
Съдържание
Основни категории
Анализ по пол (gender analysis)
Оценка на въздействието по пол (gender impact assessment)
Метод на проверка по пол (gender proofing)
Метод на 3/4 Р (3/4 R Method)
Метод на стандартите (benchmarking)
Метод ПСТ
Още по темата:
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете"
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming)
Дефиниции

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА