* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаИздания на ЦИПЖДруги издания на ЦИПЖ

 
Други издания на ЦИПЖ
2010

 

  

 

 

КРИТИЧЕН РЕЧНИК НА ФЕМИНИЗМА
Автори: Колектив
Авторският колектив е многоброен и включва едни от най-известните имена на изследователи не само от Франция и другите страни на Европа (Италия, Испания, Белгия, Швейцария и др.), но и от други страни и континенти  - САЩ, Канада и др.
Публикацията е първа по рода си в България. Тя е теоретична, но и свързана с практиката в тематичен, исторически и географски аспект. Това не е речник в буквалния смисъл на понятието. В предговора на оригиналното френско издание на книгата се уточнява, че това е първият труд от подобен род във Франция. Зад заглавието "Критичен речник на феминизма" на практика се крие един научен труд, от  областта на социалните науки, който предлага препрочитане с днешна дата на редица класически концепции в областта на феминизма и развитието на социалните науки и движения за постигане на равнопоставеност на половете във всички области на обществения живот
  
 
 

2007 

 

ПОЛ И ПРЕХОД

Доклади от академична конференция 24 ноември 2006 г.
Поредица: Академична конференция
Автори: Колектив
Редактор: Любов Йонева
Издател: Център за изследвания и политики за жените, София, 2007
Предпечатна подготовка и печат: „Тип-топ прес"
Страници: 180
Мека корица
С анотации и кратки биографични справки на авторите на английски език
Разпространява се безплатно

 2005

 

голям размер

РОД И РЕД В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА
Съставители и редактори: Милена Кирова, Корнелия Славова
Художник на корицата: Албена Казакова
Издател: Център за изследвания и политики за жените, 2005
Сборникът е сред първите опити да се въведе в българската култура една модерна през последните тридесет години област в западната хуманитаристиката, наречена "изследвания на рода" (Gender Studies). Той е съставен от текстове не толкова в теоретичен, колкото в приложно-практически план на български автори, преподаватели в различни български университети и специалисти от различни институти на БАН. Общото в техните изследвания е вниманието към социалните процеси и текстови практики, които изграждат родовите роли "мъж" и "жена" в различни епохи на българската културна история, както и в различни области на съвременния живот.

 2004

"ЩЕ ВИ РАЗКАЖА ЗА ЕДНА РОМСКА ЖЕНА ..."
Сборник есета и разкази
Издател: Институт "Отворено общество", София и Център за изследвания и политики за жените,  2004 г.
Сборникът съдържа 18 авторски материали на млади роми от цялата страна. Текстовете са отличени от втория Национален конкурс за написване на есе или разказ на тема "Ще ви разкажа за една ромска жена ...", посветен на 10 юни - Международен ден на ромската жена.

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Издания на ЦИПЖ
Изследвания и проучвания на ЦИПЖ
Други издания на ЦИПЖ
Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"
Издания, финансирани от ЦИПЖ

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА