* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2017-2019

Проект "Духовни и делови пътища на Европейска София"
(ЦИПЖ)
Форум Приносът на жените за духовните и делови пътища на Европейска София

 

Третата дискусия - "Приносът на жените за духовните и делови пътища на Европейска София" по проект "Духовни и делови пътища на Европейска София", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма Европа 2019 на Столична община, се проведе на 4 юли 2019 г. в зала "Азия" на Конгресен център "Глобус" в град София.  Присъстваха представители на туристическия бизнес, неправителствени организации, социални партньори и институции.

 

 Гости на събитието бяха г-жа Екатерина Йорданова, председателка на Съюза на транспортните синдикати към КНСБ, общинска съветничка и Председателка на постоянната комисия по транспорт и туризъм към Столична община, г-жа Янка Такева, председателка на Синдиката на българските учители към КНСБ, г-жа Кристина Йорданова, председателка на Българската асоциация на университетските жени и др.

 

 Г-жа Екатерина Йорданова приветства участниците и изрази своята подкрепа към форума като запозна публиката с приетата преди броени дни Конвенция на Международната организация на труда (МОТ) № 190 относно предотвратяването на насилието и тормоза на работното място, включително насилието, основано на пола, и с Препоръката по същата тема.

Лекторка на събитието бе проф. д-р Красимира Даскалова, която върна участниците назад във времето, за да покаже защо е важно да помним и говорим за "жените, които създават история".

 

 Презентацията на проф. Даскалова обхвана няколко значими теми - развитието на академичната дисциплина "история на жените"; как историята на жените в миналото се изучава днес по света; история на движенията за правата на жените в България; дискурсите за образованието на жените в Западна Европа и у нас, както и приносът на именити учителки в София и България през 19 и 20 век за развитието на българското общество и женското образование в частност.

 

 Професор Даскалова представи биографиите на няколко забележителни жени, които са работили и творили в София - архитектки, лекарки, общественички, художнички и писателки. Лекторката запозна присъстващите с приноса на Димитрана Иванова, Йорданка Филаретова, Анна Карима, Юлия Малинова, Виктория Ангелова, Екатерина Каравелова, Елисавета Багряна, Яна Язова и още много други. Сред тях има и такива, за които, за съжаление, широката публика все още знае изключително малко. Тяхното дело е останало в сянката на други исторически събития, не се изучава в училище, не е отразено в градската среда чрез паметни плочи и знаци и споменът за повечето от тях тъне в забрава.

 

Акцент на презентацията бе нуждата да се работи по-активно за съхраняване на паметта за приноса на жените за историята и развитието на София. Един от вариантите е чрез организиране на исторически маршрути - разходки с беседа за живота и делото на тези бележити столичанки, каквито Българската асоциация на университетските жени (БАУЖ) организира периодично. За съжаление, по данни на Общинския културен институт към Столична община "Музей за история на София" към момента паметните плочи на жени, исторически личности, са само 7-8 % от общия брой паметни плочи и барелефи в град София. Много от тези места, където са живели и работили талантливите софиянки, остават незабелязани и тази част от историята на града – непозната за широката публика.

 

 Тези факти предизвикаха оживена дискусия за постиженията в областта на правата на жените и равенството на половете в миналото и до днес - какво можем да научим от историята и защо именно историята за приноса на жените в обществения, културния, социалния и политическия живот е толкова важна да се помни и популяризира.

 

 Участниците се обединиха около заключението, че тази тема трябва да достигне до повече хора: тя е част от нашата столична идентичност и ние би трябвало да я пазим и да я предадем на следващите поколения, които живеят в град с богато културно и историческо наследство, създадено както от мъже, така и от жени.

 

 

     Проектът "Духовни и делови пътища на Европейска София" се изпълнява с финансовата подкрепа наСтолична община, Програма Европа 2019.

  


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2017-2019
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта
Форум Делови пътища
Форум Духовни пътища
Форум Приносът на жените за духовните и делови пътища на Европейска София
Информационна брошура

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА