* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2017-2019

Проект "Духовни и делови пътища на Европейска София"
(ЦИПЖ)
Форум Духовни пътища

 Втората дискусия - "Духовни пътища на Европейска София"- по проект "Духовни и делови пътища на Европейска София", който се изпълнява от Център за изследвания и политики на жените с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2019, се проведе на 13.06.2019 г.
 
Лектор на събитието беше доц. д-р Веселина Вачкова, автор на монографиите "Богомилската алтернатива", "Един път, един храм, един дворец и десет века история (От Скретиска до Костинброд 4 – 14 в.)", "Сердикийският събор: 1670 години история и интерпретации", "Сердика е моят Рим. Градският облик и ролята на Сердика (ср. III в. – ср. VI в.)," "Белите пoлета в българската културна памет", "Мистерията на българските стенописи. Да докоснеш Бога" и др., която е и автор, съавтор и издател на множество сборници от научни конференции, студии и статии.

Доц. Вачкова запозна представителите на туристическия бранш от София, както и присъстващите представители на неправителствени организации с античната история на Сердика и за мястото и ролята на града ни в духовния и политически живот на Стария свят и в утвърждаването на християнството като водеща световна религия. Макар и за кратко, Сердика е била столица на Римската империя, и то нейната първа християнска столица, и името й се свързва със Сердикийския Едикт на толерантността, който дава на християнството статут на „законна религия“. Това е първият едикт, с който се дава молитвена свобода, отменя се инкриминацията на християнството, гарантира се сигурност на домовете и живота на изповядващите го, подобно на останалите граждани в Римската империя.

 Лекторката представи информация за текущите разкопки в централната градска част на София, за представените пред публиката части от улици, сгради и духовни комплекси. Специално внимание от лекцията и представените 3D реконструкции зае археологическият комплекс на територията на община Костинброд, като "луксозно предградие" на императорска Сердика. То включва Пътната станция Скретиска по древната линия „Виа Милитарис“, минаваща от Белград през София /Сердика/ до Истанбул /Константинопол/, изградената по-късно в нейна близост късноримска резиденция, която е един от най-големите резиденциални комплекси, известни изобщо в Римската империя; т.нар. "Ротонда", която е част от комплекса, вероятно е била светилище на Великата богиня майка Кибела и е свързана с нейния култ.

Доц. Вачкова представи и историите на жените, които, както изглежда, са живели в двореца - съпругата на Галерий, автора на Едикта - Галерия Валерия, Констанция, Фауста и Елена - сестрата, съпругата и майката на Константин Велики и др. Всъщност животът им може да е илюстрация на древната идея за предаване на власт по линия на царската дъщеря. Дали Галерия Валерия е прототип на св. Екатерина, тачена като светица и изобразявана като царица, може само да се предполага, но в изворите витае внушението за важното място на жените от двореца в утвърждаването на християнската вяра.
 

 

     Проектът "Духовни и делови пътища на Европейска София" се изпълнява с финансовата подкрепа наСтолична община, Програма Европа 2019.
 

 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2017-2019
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта
Форум Делови пътища
Форум Духовни пътища
Форум Приносът на жените за духовните и делови пътища на Европейска София
Информационна брошура

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА