* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2017-2019

Проект "Духовни и делови пътища на Европейска София"
(ЦИПЖ)
Форум Делови пътища

 

Първата дискусия - "Делови пътища на Европейска София" по проект  "Духовни и делови пътища на Европейска София", финансиран от Програма Европа 2019 на Столична община, се проведе на 6 юни 2019 г. в зала "Азия" на Конгресен център "Глобус" в град София.

Присъстваха представители на Министерство на труда и социалната политика, Столична община, жени предприемачки от столицата, неправителствени организации и изследователи, които работят по въпросите на женското предприемачество в България.

Лектори на събитието бяха г-н Александър Сарафов - представител на Общинския гаранционния фонд за малки и средни предприятия, който има специален акцент в подкрепата си за жени предприемачки, и г-жа Деница Андонова, предприемач, която сподели своя успешен опит от работа с фонда и пътя й до успешен малък бизнес в България.

 

Форумът повдигна важни въпроси, свързани със състоянието и бъдещето на женското предприемачество в България.

Подчертана бе нуждата от регулярното събиране на надеждни данни, които да очертават тенденциите в развитието на предприемачеството и които да са основа за взимане на решения за адекватни мерки в подкрепа на женското предприемачество в България, и които все още липсват у нас.

 

Подкрепата на финансовите инструменти като Общинския гаранционен фонд е много важна първа стъпка, която трябва да се популяризира повече. Все още тези финансови инструменти са непознати за широката публика, а практиката на фонда показва, че подкрепата под формата на грантовите схеми има положителен ефект. Според наблюденията на фонда едва 1 % от получилите финансова помощ под формата на обезпечение по кредити не успяват да изпълнят финансовите си задължения. За останалите 99% бенефициенти този финансов инструмент е сериозна подкрепа, която помага за осъществяването на бизнес идеите им.

 

Грантовете по Програмата за финансиране на иновативни и стартиращи предприятия в Столична община, също са една добра възможност за осъществяване на иновативни бизнес идеи. Допълнителни предимства по тази програма се дават на проекти на жени предприемачи със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в сферата на проекта; проекти на лица до 35 г. и на лица над 50 г както и проекти със социален и екологичен ефект от реализацията на предприемаческата иновативна идея. Повече информация за Програмата може да бъде намерена на уебсайта но фонда: https://ogf-sofia.com/.

 

В заключение на форума участниците се обединиха около няколко основни извода:

Женското предприемачество в България има нужда от подкрепа на различни нива.

Необходимо е да се събират регулярни данни по пол от различни източници, които подкрепят предприемачеството, за да се идентифицират точно проблемните области и да се планират политики както на общинско, така и на национално ниво.

 

Необходимо е да се популяризират повече добрите практики на жени от различни поколения в България, успели да създадат и поддържат свой бизнес. Това би дало увереност и на други жени, които имат добри идеи, но все още срещат трудности да ги реализират, поради стереотипи в обществото, недоверие от страна на семействата си, трудности при съвместяване на семейния и професионалния живот, както и липсата на достъп на много жени до така наречените мъжки сфери на бизнес’.


Много от по-опитните жени предприемачки на форума потвърдиха, че пътят им не винаги е бил лесен, но тези които имат упоритостта и вярват в идеите си, не бива да се отказват. Взаимната подкрепа на жените предприемачки в България, чрез повече подобни дискусии, в които ще намерят място добрите практики и научените уроци в годините е това, което със сигурност ще повлияе на средата и ще мотивира повече млади жени да поемат по пътя на предприемачеството в България.

 

     Проектът "Духовни и делови пътища на Европейска София" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2019.

  
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2017-2019
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта
Форум Делови пътища
Форум Духовни пътища
Форум Приносът на жените за духовните и делови пътища на Европейска София
Информационна брошура

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА