* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиНастоящи проекти

Проект “Грижата в ранното детство и ролята на мъжете“
(ЦИПЖ)
За проекта

                         

Проект “Грижата в ранното детство и ролята на мъжете“ (Early care and the role of men – EcaRoM) е проект, който се реализира в рамките на 24 месеца от февруари 2021 г. до януари 2023 г. Проектът има за цел да популяризира концепцията за грижовните мъже, така че от най-ранна възраст децата, и особено момчетата, да бъдат научени колко е важно да могат да се грижат за себе си, за другите хора, за средата, която заобикаля. Проектът също обучава и за това как професиите, свързани с полагането на грижи в различни сфери от живота, са включени в образователния процес в предучилищната и в началната училищна възраст и как това влияе върху по-нататъшния образователен/професионален избор на децата.

 

Целите на проекта са :
✔Анализиране на състоянието на образованието в ранната детска възраст и чувствителността му към признака „пол“ чрез интервюта и фокус групи с експерти и педагогически персонал и чрез преглед на актуалните изследвания, учебни програми и планове и нормативната база в областта на многообразието

✔Оспорване на традиционния възглед, че грижата не е работа за мъже, и разширяване на обхвата на възможностите за избор на професия за всички деца чрез оценяване и разработване на образователни материали за педагогическия персонал в предучилищното и началното училищно образование.

✔Акцентиране върху професиите, които са свързани с полагането на грижи, и върху концепцията за възпитанието на бъдещи грижовни мъже чрез обучение на педагогическия персонал в предучилищното и началното училищно образование, за да могат децата да развият компетенции и умения да полагат грижи за други хора, без да са повлияни от ограниченията на традиционните възгледи коя работа е подходяща за момче и коя за момиче.

✔Разработване на гъвкави възможности за обучение на педагогическия персонал в предучилищното и началното училищно образование чрез дигитална платформа за самообучение.
 

Целеви групи :

  • Децата в предучилищното образование и/или в началното училище;
  • Техните родители;
  • Учителите в системата на предучилищното образование и грижите за децата и/или в началното училище;
  • Органите, вземащи решения в сферата на образованието и пазара на труда;
  • Педагози и други специалисти в тази област.

  

 
Повече за проекта, дейностите и резултатите, можете да научите на уебсайта на проекта https://ecarom.eu/bg/  
Както и да ни последвате във Facebook
 
Съдържанието на тази интернет страница представя възгледите единствено на екипа на проекта ECaRoM и е само негова отговорност. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на информацията, която тя съдържа.

 
 

 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2017-2019
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА