* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаБиблиотека за ученика

Правата на човека
Три поколения права на човека

1. Граждански и политически права

Теорията за съществуването им се появява през 17-18 век. Това са правата, които гарантират свободата на човека. Към тях спадат правото на живот, свобода, сигурност, забраната за изтезания и робство, свобода на политическото участие, свобода на изразяване на мнението, свобода на мисълта , право на свободен избор на религия, свобода на сдружаване и др

2. Икономически и социални права

Те започват да се признават от международната общност след Първата световна война.Това са права, които гарантират сигурността на човека: правото на работа, образование, разумен стандарт на живот, храна, убежище и здравни грижи.

3. Културни права, право на развитие и право на чиста и безопасна околна среда.

Те започват да се признават от международната общност през 70-те години на 20 век.

 НАЗАД КЪМ УРОК 5


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Библиотека
Българско законодателство
Стратегически и програмни документи
• Национални планове по равнопоставеността
• Стратегии и програми
• Правителствени доклади
Актове на изпълнителната власт
• Постановления и решения
Законодателство на Европейския съюз
• Първично законодателство
• Вторично законодателство
• Практика на Съда на ЕО
• Доклади и изследвания
• Законодателство и практики в страните-членки
Международни инструменти по правата на човека
• В системата на ООН
• Документи на Съвета на Европа
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Издания на ЦИПЖ
• Изследвания и проучвания на ЦИПЖ
• Други издания на ЦИПЖ
• Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"
• Издания, финансирани от ЦИПЖ
Статии, студии, публикации
• Автори от ЦИПЖ
• Други автори
Становища и призиви
История на женското движение
Речник
Библиотека за ученика
Информация за конкурси
Съдържание
Три поколения права на човека
Всеобща декларация за правата на човека
Конвенция за правата на детето

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА