* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаИнформация за конкурси

Покана за проекти за равнопоставеност на половете на местно ниво
(VP/2005/020)
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ЕК „ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ”

Приоритетна тема за 2006 г. е равнопоставеността на половете, по-специално в местното развитие.

 

Темата ще позволи да се работи за решаването на два различни, но взаимно допълващи се въпроса: от една страна, как да се насърчи балансираното участие на мъжете и жените в различни аспекти на местното развитие, както икономически, така и социални, и от друга – как политиките за равнопоставеност на местно ниво насърчават и подкрепят равнопоставеността на половете.

 

Приоритетната тема може да бъде насочена към области като: икономически живот, равно участие и представителство, социални права, социални роли на мъжете и жените и стереотипи.

 

Целта на програмата е да се финансират транснационални проекти, насърчаващи равнопоставеността на половете на местно ниво. По програмата трябва да кандидатстват поне трима партньори от страни членки на ЕС, на Европейската икономическа зона, България или Румъния.

 

Примерни инициативи в рамките на транснационално сътрудничество, които могат да бъдат подкрепени:

 • анализ и сравнение на съществуващи ситуации и ефективност на процесите, методите и инструментите, използвани за подкрепа на равнопоставеността на половете, особено на местно ниво;
 • обмяна на добри практики и приспособяването им към различни контексти;
 • разработване на продукти, стратегии и методи;
 • кампании за повишаване на осведомеността, семинари;
 • разпространение на резултати;
 • изработване на материали, повишаващи общественото значение и гласността по въпросите на равенство на половете.

Водещите организации (promoters) трябва да бъдат:

 1. НПО, работещи на европейско ниво;
 2. социални партньори;
 3. регионални или местни власти;
 4. международни мрежи на организации, които работят за равенство на половете.

Партньори могат да бъдат:

 1. държавни институции;
 2. регионални и местни власти;
 3. органи по равнопоставеността на половете;
 4. НПО на местно или национално ниво;
 5. социалните партньори (организации на работници и работодатели);
 6. университети и изследователски институти;
 7. национални статистически институти;
 8. медии.

 

Краен срок: 28 април 2006 г.

 

Повече


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Библиотека
Българско законодателство
Стратегически и програмни документи
• Национални планове по равнопоставеността
• Стратегии и програми
• Правителствени доклади
Актове на изпълнителната власт
• Постановления и решения
Законодателство на Европейския съюз
• Първично законодателство
• Вторично законодателство
• Практика на Съда на ЕО
• Доклади и изследвания
• Законодателство и практики в страните-членки
Международни инструменти по правата на човека
• В системата на ООН
• Документи на Съвета на Европа
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Издания на ЦИПЖ
• Изследвания и проучвания на ЦИПЖ
• Други издания на ЦИПЖ
• Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"
• Издания, финансирани от ЦИПЖ
Статии, студии, публикации
• Автори от ЦИПЖ
• Други автори
Становища и призиви
История на женското движение
Речник
Библиотека за ученика
Информация за конкурси

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА