* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиНастоящи проекти

Проект EQUAL SPACE (ПРОСТРАНСТВО НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА)
(ЦИПЖ)
За проекта


 

 

Проектът EQUAL SPACE (ПРОСТРАНСТВО НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА), подкрепен от Програма ERASMUS+ на ЕС, цели чрез разработване на иновативни подходи за обучители в местната общност да привлече и включи жени от мигрантски и малцинствени общности в различни форми на учене през целия живот, с което да даде възможност за тяхно овластяване и по- активно участие в живота на местно ниво.

Проектът предвижда обучителите, работещи в различни местни общности, да могат да вземат предвид в подходите си пола и културното разнообразие на обучаемите, с което да ги привлекат и задържат в различни форми за образование за възрастни. 

Нашите целеви групи са:

  • хора, които работят в и с различните общности;
  • организации за обучение (на възрастни);
  • социални работници;
  • регионални заинтересовани институции и лица;
  • институции, които се занимават с въпросите на пола, жените, мигрантите и/или малцинствата.  

Представители на тези групи ще бъдат обучени в присъствени и онлайн курсове. Те ще обогатят компетенциите си в областта на предоставяне на обучения в местната общност с отчитане на пола и културното разнообразие на обучаемите, като по този начин ще могат да подпомогнат жени от мигрантски и малцинствени общности да получат достъп до ученето през целия живот и обучението за възрастни. 

Партньорски организации в проекта

Австрия: PERIPHERIE - институт за практически изследвания на пола - Грац www.peripherie.ac.at

България: Фондация „Център за изследвания и политики за жените“ - София www.cwsp.bg

Франция: Elan Interculturеl - Париж www.elaninterculturel.com

Португалия: Rede de Jovens para a Igualdade - Лисабон www.redejovensigualdade.org.pt

 

Брошура за проекта  

 

 


 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2017-2019
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА