* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиНастоящи проекти

Проект “Грижовните мъже в действие“
(ЦИПЖ)
За проекта

  

Период на изпълнение:  Март 2022- Март 2024

Основна цел на проекта: да насърчи промяна на стереотипите по пол, засягащи предимно момчетата и мъжете и да допринесе за превенция на насилието, основано на пола.


Специфичните цели са :

 

  • Да идентифицираме нуждите на учители, обучители, социални работници и други професионалисти от знания за връзката между стереотипите по пол, които засягат мъжете и момчетата и превенцията на насилието, основано на пола.
  • Да насърчим повишаване на знанията и уменията на учители, обучители, социални работници и други професионалисти за работа по превенция на насилието, основано на пола, чрез насърчаване на ненасилствената комуникация и разрешаване на конфликти и преодоляване на стереотипите по пол, които засягат момчетата и мъжете, най-вече тези, свързани с полагането на грижи и проявата на загриженост.
  • Да подпомогнем взаимното учене и обмяната на опит между партньорските организации за иновативните методики, които се основават на участието на младите хора и са насочени към ненасилствена комуникация и разрешаване на конфликти и превенция на насилието, основано на пола.
  • Да насърчим превенцията на насилието, основано на пола, чрез методите Връстници обучават и подкрепят връстници и Агенти на промяната чрез социална кампания, създадена от и насочена към младите хора.
  • Да повишим чувствителността и разбирането към темата за стереотипите по пол, които засягат момчетата и мъжете чрез европейски, национални и местни събития.

 

Целеви групи на проекта са младежи над 14 години, които ще участват като агенти на промяната, насърчаващи не-насилственото разрешаване на конфликти, както и възрастни - учители, обучители, социални работници, спортни треньори и други професионалисти, които работят с младежи.  

 

Дейности:

 

  • Оценка на нуждите за подобряване на практическата работа на професионалистите и групова дискусия за очертаване на нуждите на младите хора чрез референтна група младежи от всяка страна партньор;
  • Взаимно обучителни семинари между партньорите за обмен на добри практики за работа по темата;
  • Обучения за професионалисти и младежи, които ще влязат в ролята на агенти на промяната;
  • Дейности в училища, младежки и спортни клубове, основани на подхода Връстници обучават и подкрепят връстници и Агенти на промяната;
  • Кампания,  организирана и водена от младежите в техните училища, клубове, местна общност и в социалните мрежи.

Проектът се финансира от Европейския съюз. Изразените възгледите и мнения, са единствено отговорност на партньорите по проекта и по никакъв начин не отразяват възгледите на Европейския съюз или на Европейската комисия. Европейският съюз, както и финансиращият орган не носят отговорност за тях.”


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Настоящи проекти
Проекти 2017-2019
Проекти 2016 г.
Проекти 2015 г.
Проекти 2014 г.
Проекти 2013 г.
Проекти 2010 г. - 2012 г.
• Проект "Диалог"
• Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
• Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Проекти 2009 г.
• Проект "Насърчаване на участието на жените в политиката"
• Проект Roots
• Семинар „Зависимите членове на семейството в Европейския съюз: чия е отговорността за роднините, които полагат грижи за тях?”.
Проекти 2008 г.
• Кръгла маса "Проект за Семеен кодекс и новите семейства в България"
• Сътрудничество за развитие и социален пол
Проекти 2007 г.
• Проект "Равнопоставени в училище - равнопоставени в живота"
• Проект "Пенсионната реформа в България през призмата на равнопоставеността на половете"
• Проект "Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините”
• Проект "Обучение за жени, кандидатки в местните избори"
Проекти 2006 г.
• Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
• Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
• Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
• Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
• ТВ предавания по телевизия "Европа"
Проекти 2005 г.
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете в обществените политики и програми"
• Дискусия: Терминология за равнопоставеността на половете
• Проект: „Партньорства за познание срещу социалното изключване: менторство за жени предприемачки”
• Кръгла маса: Участието на жените в политиката и вземането на решения
Проекти 2004 г.
• Проект "Национална инициатива за насърчаване на жени в риск от малцинствените групи"
• Проект "Съвместна програма за мониторинг и обучение за България и Турция"
• Семинар "Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността между половете"
• Конференция "Жени - Наука – Югоизточна Европа"
Проекти 2003 г.
• Семинар за жени, избрани в местната власт
Съдържание
За проекта
Партньори
Продукти и материали
Национално информационно събитие
Европейска конференция
Контакти
Ресурси

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА