* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаБиблиотека за ученика

Животът на жените в най-старо време

В откъсите по-долу от „История на българската литература", глава І „Животът на българския народ в най-старо време", написана от Димитър Маринов през 1885 г., авторът говори за живота на жените и отношенията между мъжете и жените в семейството преди основаването на българската държава през 681 г.

„В семейството на мъжа се гледало с особено уважение и значение. От там произлиза разницата между "мъжка кръв", "мъжка лоза" и "женска кръв", "женска лоза", които се означават още и с "дебела кръв", "тънка кръв". На жената друго название няма освен "жена" (γυνή) синонимно с "родителница", която е била определена само да ражда и отглежда, когато на мъжа се дава название още и "човек" (чловhкъ). Всичките членове, които се свързват от сродствени връзки, са произлизали от "една кръв", "една лоза", "един корен", "един сой", "един ощер" "една влака"."

„Положението на жените в семейството и обществото е било почти рабско. Жената била натоварена не само с домашните работи, но още и с полските. Някои мислят, че това рабско положение на жените произхождало от това обстоятелство, което се сънувало от части и до днес по селата, дето момците са били длъжни да плащат голяма сума за момата, която просят за жена.

Понякога жените са били длъжни да ходят с мъжете си и на бой. Така напр., в 626 г. при обсадата на Цариград, между убитите славянски мъртви трупове били намерени и убити жени. Това се съчувало и до днес между черногорците. Но в замяна на всичко това, жената се ползувала от всеобщо уважение: тя не е можела да бъде в никакъв случай предмет нито на най-малко оскърбление и се считала за основа на семейното щастие. Да се оскърби жената се считало за мъжа и за мъжкото достойнство най-голямата обида; мъж, който би дръзнал да обиди жена, било с дело или със слово, той е унизил не само себе си, но и мъжкото достолепие, и наградата на такъв е била общо презрение. За оскърблението на жената цялото семейство, па даже и цялото племе е било длъжно да отмъсти." 

Източник: Димитър Маринов. История на българската литература. Под редакцията на Албена Вачева. Варна: LiterNet, 2006, http://liternet.bg/publish17/d_marinov/istoria/content.htm

Източник: Димитър Маринов. История на българската литература. Под редакцията на Албена Вачева. Варна: LiterNet, 2006, http://liternet.bg/publish17/d_marinov/istoria/content.htm

 НАЗАД КЪМ УРОК 4 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Библиотека
Българско законодателство
Стратегически и програмни документи
• Национални планове по равнопоставеността
• Стратегии и програми
• Правителствени доклади
Актове на изпълнителната власт
• Постановления и решения
Законодателство на Европейския съюз
• Първично законодателство
• Вторично законодателство
• Практика на Съда на ЕО
• Доклади и изследвания
• Законодателство и практики в страните-членки
Международни инструменти по правата на човека
• В системата на ООН
• Документи на Съвета на Европа
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Издания на ЦИПЖ
• Изследвания и проучвания на ЦИПЖ
• Други издания на ЦИПЖ
• Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"
• Издания, финансирани от ЦИПЖ
Статии, студии, публикации
• Автори от ЦИПЖ
• Други автори
Становища и призиви
История на женското движение
Речник
Библиотека за ученика
Информация за конкурси

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА