* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаИнформация за конкурси

Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи
(Източник: Изпълнителна агенция по Програма ФАР в МТСП)

Обява за покана по набиране на предложения

 

Министерството на труда и социалната политика кани желаещите да представят проектни предложения по проект BG 2004/016-711.01.02 – Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи, които имат за цел да допринесат за развитието и подобряването на алтернативни медицински, социални, образователни и психично-здравни услуги за деца, хора с увреждания и възрастни хора при спазване на човешките права. Проектът се реализира с финансовата помощ от Програма ФАР на Европейските общности

 

Проектът ще се изпълнява на територията на България.

 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1.       Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за деца.

2.       Предоставяне в общността на медицински, социални и образователни услуги за възрастни хора.

3.       Предоставяне на психично-здравни услуги в общността.

 

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на адреси: http://www.mlsp.government.bg и http://ef.mlsp.government.bg

 

Крайният срок за приемане на предложенията: 2 август 2006 г., 16.00 ч. местно време.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Библиотека
Българско законодателство
Стратегически и програмни документи
• Национални планове по равнопоставеността
• Стратегии и програми
• Правителствени доклади
Актове на изпълнителната власт
• Постановления и решения
Законодателство на Европейския съюз
• Първично законодателство
• Вторично законодателство
• Практика на Съда на ЕО
• Доклади и изследвания
• Законодателство и практики в страните-членки
Международни инструменти по правата на човека
• В системата на ООН
• Документи на Съвета на Европа
Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете - ресурси
Издания на ЦИПЖ
• Изследвания и проучвания на ЦИПЖ
• Други издания на ЦИПЖ
• Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"
• Издания, финансирани от ЦИПЖ
Статии, студии, публикации
• Автори от ЦИПЖ
• Други автори
Становища и призиви
История на женското движение
Речник
Библиотека за ученика
Информация за конкурси

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА