* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаЗаконодателство на Европейския съюзЗаконодателство и практики в страните-членки

Органи по равнопоставеност на половете и съдебна практика по казуси за дискриминация по признак пол в Естония, Швеция, Финландия и Норвегия
Органи по равнопоставеността

Законодателството в Естония, Швеция, Финландия и Норвегия регламентира равнопоставеността на половете на пазара на труда и образованието и защитата от дискриминация по признак пол. Ролята на органите по равнопоставеност в тези страни е да следят за съответствието на практиката със законодателството, да дават становища по инициативи за законодателни промени и политики на правителствата за съответствието им с принципа на равнопоставеност на половете, както и да дават мнение или да разглеждат индивидуални жалби за дискриминация по признак пол.

 

Естония: Комисар по равнопоставеността на половете

 

Швеция: Омбудсман по равните възможности

 

Финландия: Омбудсман по равнопоставеността на половете

 

Норвегия: Агенция, включваща Омбудсман и Апелационен борд по равнопоставеност и антидискриминация


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Законодателство на Европейския съюз
Първично законодателство
Вторично законодателство
Практика на Съда на ЕО
Доклади и изследвания
Законодателство и практики в страните-членки
Съдържание
Органи по равнопоставеността
Естония
Швеция
Финландия
Норвегия

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА