* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоЗа нас

За нас
(cwsp)
История

Фондация “Център за изследвания и политики за жените” е наследник на Програма “Проблеми на жените”на Фондация “Отворено общество”, която бе създадена през януари 1998 г. като подпрограма на фонд “Гражданско общество” и като равноправен партньор на Мрежовата женска програма  във мрежата на фондациите “Сорос”.

 

Програмата подкрепя редица инициативи за насърчаване човешките права на жените и подобряване статуса на уязвимите групи жени в преходния период. Акцент в дейността й се поставя върху защитата на правата на жените като човешки права, развитие на концепцията и практиката на равнопоставеността на половете, превенцията и борбата срещу насилието и трафика на жени, насърчаването участието на жените в политическия, икономическия и социалния живот на страната, репродуктивното здраве, проблемите на ромските жени, джендър подхода в образованието, повишаването на капацитета и институционалното укрепване на неправителствените организации, работещи по проблемите на жените в страната и др. Така програмата успя да запълни една ниша, пропускана години наред, както от неправителствения сектор и дарителската общност в България, така и от изпълнителната власт. Програмата имаше за цел да постави на дневен ред проблемите на жените като част от процеса на демократизация на българското общество.

 

Приоритетите на Програма „Проблеми на жените” еволюират през годините. Докато в периода 1998-1999 акцентът се поставя върху правата на жените като човешки права, борбата срещу домашното насилие, борбата срещу трафика, след 2000 г. приоритетите се насочват към насърчаване на открит диалог по въпросите на равнопоставеността на половете, насърчаването на участието на жените в социалния и политически живот, защитата на правата на жените-жертви на насилие, насърчаване на инициативите за самопомощ, законодателни промени.

 

Подходът на програмата е предимно дарителски, като се работи с организации, наложили вече авторитета си както на международно, така и на национално ниво: Женски алианс за развитие, Фондация “Асоциация “Анимус”, Фондация “Български джендър изследвания”, Фондация “Джендър проект за България”, Фондация “Ценности”, Български женски съюз, Национален форум “Българка”, Фондация “Европейска мрежа на жените в полицията” и т.н. Съществена подкрепа се оказва и на много организации в цялата страна, които насочват усилията си към оказване помощ на жени в неравностойно положение по места: Асоциация “Деметра” – Бургас, Фондация “SOS - семейства в немилост” – Варна, Демократичен съюз на жените – Силистра, Сдружение “Шанс за децата”- Добрич, Асоциация на ромските жени и деца “Надежда” – Видин, и други.

 

За периода 1998-2002 г. са финансирани повече от 150 проекта на български НПО в областта на:

  • женска/структурна безработица
  • неравенство на трудовия пазар
  • насилие срещу жени – домашно насилие, трафик на жени
  • равноправно участие на жените в политическия и обществения живот
  • репродуктивно здраве
  • обучение на жени от малцинствата
  • лобиране за законодателни промени, гарантиращи защита на правата на жените

Същевременно програмата подкрепи много индивидуални проекти по линия на участие в международни форуми, обучения и др., което допринася за присъствието и участието на страната във важни международни събития – инициативата Пекин 5 +,  работни срещи  на ООН и др. – както и за развитието на организационния и персоналния капацитет на активистите в женското движение в България.

 

Благодарение на подкрепата, оказана на редица организации в цялата страна за периода 1998-2003 г. програмата изигра значителна роля за повишаване на чувствителността на обществото по отношение на джендър проблемите, по-специално домашно насилие, равнопоставеност на половете, както и за създаване на увереност у жените в техните възможности за участие в управлението. Безспорно постижение на програмата е инициирането и провеждането на ежегодна Национална среща на неправителствените организации в България, ангажирани с проблемите на жените. Програмата успя да натрупа сериозен опит с участието си и в големи международни мрежови проекти, като: DEP – Проект за документиране и оценка; EOWM – Мониторинг на процеса на присъединяване към Европейския съюз по отношение равните възможности на мъжете и жените; SEELIDA – Инициатива на жени лидери за диалог за действие в страните от Югоизточна Европа.

 

През годините програмата изгради успешни механизми за координиране, информиране и работа в мрежа с НПО, ангажирани с проблемите на жените в страната, както и капацитет за предоставяне на експертиза в полето на проблематиката, свързана с равнопоставеността на половете, което даде възможност тя да се отдели като самостоятелна и независима неправителствена организация – Фондация “Център за изследвания и политики за жените”.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Съдържание
Нашата визитка
Мисия, цели, приоритети
Екип
Донори
История

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА