* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоЗа нас

За нас
(cwsp)
Мисия, цели, приоритети

Нашата мисия е самостоятелно или в партньорство със сродни български и международни неправителствени организации и граждански сдружения да инициираче и осъществяваме дейности, насочени към гарантиране равнопоставеността на половете в политическата, икономическата и социалната сфера, като интегрална част от процеса на демократизация на българското общество.

 

Нашите основни цели са консолидирането и укрепването на НПО, ангажирани с проблемите на жените; повишаване осведомеността на обществото за проблемите на жените; насърчаване на развитието и прилагането на политики, гарантиращи равнопоставеността на половете в България.

 

Приоритети за нашата дейност са:

  • Координация и техническа помощ за женските организации в България, включително донорска координация.
  • Регионално сътрудничество със страните от Югоизточна Европа, Близкия Изток, Централна и Източна Европа и страните-членки на Европейския съюз.
  • Изследвания и проекти в областта на положението на жените, защита на женските човешки права, насърчаване на участието на жените в политическия и икономическия живот.

 

 

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Съдържание
Нашата визитка
Мисия, цели, приоритети
Екип
Донори
История

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА