* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАгенция за мониторинг на равнопоставеността на половетеРавнопоставеност на половете в управлениетоПроекти

Проекти и събития

ЦИПЖ участва в национални и международни проекти, организира или провежда по покана обучения по различни проблеми на равнопоставеността на половете за представители на централната, регионалната и местната администрация, както и дискусионни форуми, кръгли маси и конференции. За повече информация използвайте линковете в тематичния блок по-долу.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти
Проект "Обучителен семинар за жени кандидатки в местните избори" (2007)
Проект „Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините” (2007)
Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете" (2005)
Кръгла маса "Участието на жените в политиката и вземането на решения" (2005)
Семинар „Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността на половете” (2004)
Семинар за жени, избрани в местната власт (2003)

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА