* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиАгенция за мониторинг на равнопоставеността на половетеРавнопоставеност на половете в управлението

Равнопоставеност на половете в управлението
Мониторинг на избори
• Парламентарни избори 2005
• Избори за членове на Европейския парламент 2007 г.
• Избори за членове на Европейския парламент 2009 г.
Проекти
• Проект "Обучителен семинар за жени кандидатки в местните избори" (2007)
• Проект „Равенство за местно развитие: прилагане на интегрирания подход за равно третиране на жените и мъжете в общините” (2007)
• Проект "Интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете" (2005)
• Кръгла маса "Участието на жените в политиката и вземането на решения" (2005)
• Семинар „Ролята на местните власти в гарантиране равнопоставеността на половете” (2004)
• Семинар за жени, избрани в местната власт (2003)
Изследвания и проучвания
• Коридорите на властта:Жените и мъжете в управлението (2005)

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА