* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоНа фокусАрхив - "На фокус"На фокус - 2006 г.

Програма за превенция и защита от домашно насилие е приета за първи път в България
(Източник: Интернет страницата на Министерски съвет)

На 19 Октомври 2006 правителството одобри Програма за превенция и защита от домашно насилие.

 

В програмата се планира откриването на национална 24-часова телефонна линия за предоставяне на информация на пострадалите от домашно насилие, както и разкриването на временни подслони за жертвите на домашно насилие. Заложено е и разработването и внедряването на обучения насочени към определени категории служители в специализирани институции, полицейски служители и правораздавателни органи.

 

Предвижда се във всеки областен център да има стаи за подслон на жертвите на домашно насилие, съобщи Благородна Макева, старши юрисконсулт от МВР Макева. Тя уточни, че за тези подслони са отделени 270 000 лв. Засега телефонната линия за жертвите на домашно насилие ще бъде телефонът на полицията. Амбицията на експертите в МВР е за тази цел да се ползва отделен номер. Сред ангажиментите на МВР е и изработването на справочник за защита срещу домашно насилие, съдържащ съвети към пострадалите лица за получаване на бърза и ефективна защита в случаи на домашно насилие. Първият тираж на справочника ще е 15 000 броя.

 

В програмата е предвидено популяризиране на проблема сред обществеността, повишаване квалификацията на лицата, натоварени със защитата по ЗЗДН, първична и вторична превенция, както и създаване на база за развитие на програми за възстановяване на лица, пострадали от домашно насилие. По отношение на вторичната превенция в програмата е заложено проучване на потребностите и разработване на специализирани програми за развитие на услуги, насочени към промяна на поведението и превенция на последващи прояви на домашно насилие.

 

Програмата предвижда законодателни промени за инкриминиране на неизпълнението на съдебна заповед, с която е наложена мярка за защита на жертвите, или регламентиране процедурата за действия при случаи на неизпълнение на заповед на съда с конкретизиране правомощията на полиция, прокуратура и съд. Благородна Макева заяви, че ще се обсъди въвеждането на високи санкции при повторно извършване на акт на домашно насилие, като извършителят бъде задължен да заявява пред органите на МВР промяната на местожителството си в случаите, когато спрямо него има наложени мерки със заповед за защита и налагане на глоба за неизпълнението на това задължение.

 

Ще бъде обсъдена и възможността за създаване на механизъм за систематизиране на информация за предишни случаи на домашно насилие с наложени мерки, за предишни прояви на извършителя спрямо друго/други лица, за спецификата на извършените актове на домашно насилие, за предишни прояви на домашно насилие и отношение към пострадалите лица, за състоянието на извършителя при извършване на проявите, за налагани мерки със заповед за защита, за започнали производства по ЗЗДН, за местоживеенето на извършителя и негови предишни адреси и т. н.

 

Възможно е глобите в Закона за защита от домашно насилие да бъдат заменени с обществено полезен труд. Сега санкциите са от 200 до 1000 лв. Предвижда се до три месеца след приемането на програмата да бъде одобрен и планът за осъществяването й, както и изготвянето на доклади за оценка на всеки шест месеца.

 

Програмата за превенция и защита от домашно насилие е разработена от междуведомствена група, съставена от експерти на министерствата на вътрешните работи, на правосъдието, на труда и социалната политика, на здравеопазването, на финансите и на образованието и науката, на Агенцията за социално подпомагане и на Държавната агенция за закрила на детето.

 

 

Повече информация за Програмата можете да откриете на Интернет страница на Министерски съвет, „Ще бъдат разкрити временни подслони за жертвите на домашно насилие”, 19 октомври 2006 г.

 

Текста на програмата можете да намерите тук.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Съдържание

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА