* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоНа фокусАрхив - "На фокус"На фокус - 2006 г.

Дискусия за промените в Кодекса за социално осигуряване, свързани размера на обезщетението по време на отпуск за отглеждане на дете.
(ЦИПЖ)
Законопроект за изменение на КСО

Г-н Милен Велчев, депутат от НДСВ, представи на участниците внесения от него и  г-жа Христина Христова законопроект и поясни, че тяхното предложението за промяна се основава на естонския опит и предвижда Фонд „Общо заболяване и майчинство” да бъде разделен на две части „Общо заболяване” и „Майчинство”. Понастоящем  около 2/3 от фонда годишно се използват за изплащане на болнични за общо заболяване, което не дава възможност фондът да покрива по-голям размер на обезщетенията за отглеждане на дете. Промяната предвижда в първата година, от общо двете години платен отпуск за отглеждане на дете, размерът на обезщетението да се увеличи на 90% от среднодневното възнаграждение или осигурителен доход, определено по чл. 41 и чл. 49 от КСО, а не както сега КСО предвижда и през двете години обезщетението да е в размер, определен по Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Г-н Хасан Адемов, председател на Комисията по труда и социалната политика на НС, представи накратко и втория законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от него и от г-н Петър Мръцков, депутат от Коалиция за България, който предвижда също увеличение на обезщетението за отглеждане на дете, но за по-кратък период, съобразено с Лисабонската стратегия за повишаване на конкурентноспособността на европейските икономики, което изисква пълноценното участие и осигуряване на възможности за завръщане на жените на пазара на труда. Въпреки че и двата законопроекта са минали на първо четене в Парламентарната комисия по труда и социалната политика към Народното събрание, до момента не е подготвен общ проект, тъй като подходите са твърде различни.

Пред участниците в дискусията бе представено изследване на Националния център за изследване на общественото мнение (виж по-долу) за семейното планиране и за държавната политика в подкрепа на младите семейства, проведено през април-май 2006 г., в което 86% от изследваните лица се изказват за една по-широка подкрепа на младите семейства от държавата. 

Участниците в дискусията, сред които заместник-министърът на труда и социалната политика Горан Банков, управителят на НОИ г-н Йордан Христосков, подкрепиха идеите, заложени в законопроектите за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, като подчертаха, че и необходимо да се изчисли обстойно цената на законодателната промяна и на двата законопроекта и възможност промяната да се осъществи стъпаловидно. Г-н Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите, допълни, че каквато и да е цената на промяната, тя трябва да се предвиди в разходната част на проектобюджета за 2007 г., като призова за преразглеждане на цялостната социална политика на държавата, за да не се надгражда над вече изпълнили функцията си програми,  а да се конкретизират актуалните приоритети.

Центърът за изследвания и политики за жените бе представен от Татяна Кметова и Роза Димова, които връчиха на г-жа Христина Христова становище относно предвижданите промени. В изказването си Т. Кметова подчерта, че ЦИПЖ подкрепя направените предложения, като изтъкна, че е необходимо да се направи цялостна обществена преоценка на цената на майчиния и родителския труд, с оглед важността на обществения принос на родителите, които отглеждат деца. Предприемането на специфични насърчителни мерки за родителите, отглеждащи деца, е наложително и би трябвало да се съобразява с обществения интерес. В този смисъл ЦИПЖ направи предложение наименованието на новия фонд да бъде „Отглеждане на дете” или „Родителство”, за да се отдаде дължимото и на бащите и други членове на семейството, които могат да поемат тази функция, а осигурените родители, които ще ползват отпуск за отглеждане на дете, да ползват 100% от брутната си работна заплата за периода, в който отглеждат децата си до 1-годишна възраст.

В заключение г-жа Христина Христова изтъкна, че с оглед предстоящите намерения за изготвянето на законопроект за подкрепа на българското семейство, депутатите от НДСВ ще внесат в Политическия съвет на управляващата коалиция предложението подкрепата на майчинството и семейството с оглед справянето с демографската криза да бъдат изведени като приоритет над останалите приоритети на държавната политика.

Изследване на Националния център за изследване на общественото мнение: Mladi_sem_graf_seminar.doc (770.5 Kb)


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Съдържание
Дискусията в отговор на протест на настоящи и бъдещи майки
Законопроект за изменение на КСО
Още по темата:
Новини от България
Протест и отворено писмо на настоящите и бъдещи български майки срещу социалната политика на държавата

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА