* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоБиблиотекаИздания на ЦИПЖИзследвания и проучвания на ЦИПЖ

Социално-икономическа инфраструктура и гаранции за равнопоставеност на жените в България

Поредица: Агенция за мониторинг на равнопоставеността на половете

Автори: ст.н.с., д-р по икономика Капка Стоянова, ст.н.с., д-р по икономика Алла Кирова

Издател: Център за изследвания и политики за жените, 2004

Страници: 158

Мека корица

Цена: 5.00 лв.

  

Икономическата и финансова стабилизация през последните години създадоха предпоставки за извеждане на преден план решаването на проблемите за постигане на реална равнопоставеност на жените.

 

Насочеността на настоящето изследване към проблемите, свързани с равнопоставеността именно на жените, се предопределя преди всичко от традиционните стереотипи в обществото за ролите на жените в труда и семейството, както и за качеството на женската работна сила. Особено важно е, че в трудовата практика се констатират прояви на неравнопоставеност, често граничещи с дискриминация на жените, което до голяма степен се дължи на действащото законодателство и неефикасното му прилагане. Тези обстоятелства засилват негативния ефект върху жените, поради което обект на изследването са жените в трудоспособна възраст с акцент върху бариерите, мотивацията и поведението на жените на пазара на труда и в заетостта.

 

Постигането на реална равнопоставеност на жените изисква създаването на подходяща социално-икономическа инфраструктура – едно твърде сложно и многостранно понятие, което обхваща цялата съвкупност от целенасочени политики, мерки и действия, осигуряващи предпоставките и условията за равностойно третиране на жените във всички сфери на обществения живот, т.е. правните, ресурсните и практическите гаранции за утвърждаване равнопоставеност на жените.

 

В съответствие с това целта на изследването е: на основата на резултатите от анализа и оценките на позициите на жените на пазара на труда, в заетостта и на работното място да се определи степента на тяхната защитеност и равнопоставеност, както и да се направят конкретни предложения за усъвършенстване на действащото законодателство и за нови подходи, политики, механизми и мерки за утвърждаване равнопоставеност на жените.

Научно-приложният характер на изследването обуславя възможностите за използване от компетентните институции на постигнатите резултати при вземането на управленски решения с цел разработване и внедряване на национална концепция за утвърждаване равнопоставеност на жените.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Издания на ЦИПЖ
Изследвания и проучвания на ЦИПЖ
Други издания на ЦИПЖ
Регионален бюлетин "Спрете насилието над жените"
Издания, финансирани от ЦИПЖ

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА