* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоНа фокусАрхив - "На фокус"На фокус - 2006 г.

Обсъждане на законопроект за равните възможности, 20 юни 2006 г.
(ЦИПЖ)

Г-н Явор Димитров, заместник-министър на труда и социалната политика, представи накратко Пътната карта (2006 – 2010 г.) за равенство на половете, приета от Европейската комисия, като изтъкна приоритетите, залегнали в нея: разработването на механизми за равнопоставеност на половете и индикатори за равенство и балансирано участие, както и особения акцент, който се поставя в документа за сътрудничество със и активно участие на неправителствения сектор в определянето и провеждането на политиките по равнопоставеността.

 

Министър Масларова уведоми Националния съвет за предстоящото посещение на комисаря по въпросите на заетостта, социалните дейности и равните възможности Владимир Шпидла през месец юли, с когото ще бъдат обсъдени въпросите на политиките за съвместяване на професионалния и личния живот, елементи от Пътната карта, както и проблемите на борбата срещу домашното насилие и трафика на хора.

 

На заседанието бе обсъден проект на Закон за равните възможности, подготвен от работна група към Министерство на труда и социалната политика.

 

Националният съвет се обедини около идеята, че законът е необходим с оглед създаване на национален институционален механизъм по равнопоставеност на половете и регламентирането на възможността за прилагане на насърчителни мерки. Към настоящия момент проектът на закона се съгласува с министерствата и ведомствата, които предоставят становищата си в писмен вид. На заседанието бяха обсъдени допълнителни бележки към текста на законопроекта, направени от Комисията за защита от дискриминацията, Българска стопанска камара, Дирекция „Етнически и демографски въпроси” на Министерски съвет, Министерство на външните работи и неправителствените организации, работещи по въпросите на жените. Становището на Център за изследвания и политики за жените по проекта на Закон за равните възможности, представено на заседанието на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете можете да прочетете тук.

 

Членовете на Националния съвет бяха призовани от заместник-министър Явор Димитров да насочат повече усилия към текущото изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2006 г., както и към изработването на предложения за включване в проекта за Национална стратегия по равнопоставеността на половете.

 

Г-жа Евгения Колданова, заместник-министър на външните работи, информира Националния съвет за участието си в Световната среща на върха на жените, проведена  в Кайро от 10 до 12 юни 2006 г. Тя сподели впечатленията си от разискванията на конференцията за незадоволителното представителството на жените на лидерски позиции в икономическия и политическия живот и насърчи неправителствените организации, работещи по проблемите на жените, да предприемат повече действия за осъществяване на проекти, насочени към женското предприемачество.

 

Повече за темата и участниците на световната среща на върха на жените можете да прочетете тук.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Съдържание
Още по темата:
Становища
СТАНОВИЩЕ относно Проект на Закон равните възможности на жените и мъжете
На фокус - 2006 г.
Обсъждане на предложения за законопроект за равните възможности за жените и мъжете, 8 юни 2006 г.

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА