* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2006 г.Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"

Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България. Социални, икономически и здравни последици от легализация на проституцията.
Шеста дискусионна среща

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискусията, чиято тема бе предложена и подготвена от Център за изследвания и политики за жените, се проведе на 27 февруари 2006 г. в Информационния център на Съвета на Европа в рамките на дискусионните срещи на Българска коалиция за равнопоставеност на половете.

 

На форума присъстваха представители на законодателната власт, неправителствени организации, научните среди, медии и др. Фокус на дискусията бе въпросът готово ли е българското общество за необходим ли е такъв закон в настоящият момент и какви са възможностите за ефективна правна уредба на тази материя. се проведе

 

Бяха изказани различни мнения по отношение на правните, здравните, социално осигурителните и данъчните аспекти на проблемите, свързани с легализиране на проституцията в България, социологическият профил на клиентите на проституция, взаимната връзка между проституция, трафик на жени и детската порнография.

 

Съветникът на Постоянната  комисия по въпросите на децата, младежта и спорта в Народното събрание – г-жа Соня Панайотова заяви, че все още не е разработен проект на закон от Комисията, а се работи по предварителното проучване на законодателството, прието в други страни. Тя поясни, че заседанията на Комисията са открити за участие на гражданското общество. В тази връзка участниците в дискусията изразиха желание за участие в съвместна среща между НПО, представители на изпълнителната власт и Парламентарната комисия, посветена на тази тема.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2006 г.
Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
ТВ предавания по телевизия "Европа"
Съдържание
Шеста дискусионна среща
Материали от дискусията
Още по темата:
Автори от ЦИПЖ
Цели и подходи на правното регламентиране на проституцията
Доклади и изследвания
"Националното законодателство за регламентиране на проституцията и влиянието му върху трафика на жени и деца”
Новини от Балканите
Преглед на обществения дебат „за” и „против” легализация на проституцията в страните от бивша Югославия

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА