* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2006 г.Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"

Младите жени градят мостове за европейско партньорство
Резюме

На 31 януари 2006 г. в Анкара стартира съвместен десетмесечен проект “Младите жени градят мостове за европейско партньорство”, в който участват Център за изследване и политики за жените
от България, Документационен и информационен център за жените (CEDIF) от Франция и организация „Летящата метла” (Uçan Süpürge) от Турция, която е координатор на проекта. Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма ”Малки проекти в Турция”. В първата си част проектът предвижда проучване на мнението и познанията на студентската аудитория в трите държави относно националната политика за равнопоставеност на половете, националното законодателство, регламентиращо равните възможности за мъжете и жените, и отношенията на трите държави с Европейския съюз като фактор за стимулиране политиката за равнопоставеност на половете.

 

След изготвяне на оценка на получените резултати от анкетата и установяване на входното ниво на информираност и заинтересованост по въпросите на равнопоставеността сред студентите в трите държави, проектният екип ще организира провеждане на интервю сред студентите от Софийски университет, Техническия университет в Анкара и Университета в гр. Ним, което ще даде възможност на екипа да изготви филмов материал и да подготви втората част на проекта.

 

Във втората си част проектът ще даде възможност на студентите от трите страни да се запознаят чрез филмираното интервю с мнението на техните връстници за законодателството по равнопоставеността на половете и ролята на ЕС за постигане на равнопоставеност на половете в трите държави. Филмовият материал ще бъде излъчен последователно в Анкара, София и Ним, след което студентите ще имат възможност за дискусия.

 

Подходът на поднасяне на информация пред студентите и предизвикването им към обсъждане на равенството между жените и мъжете има за цел да активира вниманието на младите хора и изостри чувствителността им към дебат, посветен на преодоляването на стереотипите в тази област, както и да акцентира върху преодоляване на различията и националните особености на проблематиката, свързана с участието на жените в политическия, обществения, културния живот, в сферата на образованието и на пазара на труда. Втората цел на проекта е да бъде събрана информация относно мнението на младите хора за кандидатурата на Турция за членство в ЕС в контекста на равенството на жените и мъжете.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2006 г.
Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
Дискусия "Необходимо ли е правно регламентиране на проституцията в България?"
Кръгла маса "Превенция на детската агресивност и отговорностите на родителите и държавните институции"
Семинари за политическото участие на жените на ЛПИ
ТВ предавания по телевизия "Европа"
Съдържание
Резюме
Партньори
Още по темата:
Проект "Младите жени градят мостове за европейско партньорство"
Дейности по проекта

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА