* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПроектиПроекти 2010 г. - 2012 г.Проект "Диалог"

Проект "Диалог - креативна комуникация"
(ЦИПЖ)

Проектът, финансиран от програмата на ЕС "Учене през целия живот", секторна програма "Грюндтвиг" - многостранни проекти,  е насочен към развитие на умения за общуване според принципите на диалога, основани на теорията и практиката за водене на диалог и развитие на процесите на промяна, разработени от Дейвид Бом и Мартин Бубер, Уилям Айзакс, Фрийман Дороти, Мартина и Йоханес Харткемайер.

Диалогът в този смисъл има за цел формиране на споделено разбиране и съвместно проучване, откриване на общото в разбиранията на индивидите, като се оценява тяхната различност.

Общата цел на проекта е да разпространи информация за методологията на диалога и за нагласите към него, да развие умения, които да улесняват създаването на нова култура на общуване, която да спомага съвместното креативно мислене, иновативните идеи и творческите решения.

Проектът предвижда развиване на разбиране за основните понятия на диалога и придобиване на компетенции за фасилитиране на диалог сесии, които се усъвършенстват в група в рамките на обучителни сесии по проекта.

Опитен екип от двама обучители - мъж и жена от Германия и Австрия - така нареченото ДУО, обучава участниците (включително екипа на Център за изследвания и политики за жените) от осем страни, партньори в проекта (Германия, Австрия, Исландия, България, Румъния, Чехия, Естония и Турция). Обучаемите принадлежат на различни култури, но се обединяват около общото си желание да разширят кръгозора и дейността си и да участват в инициативи, които биха могли да подкрепят отделни хора и цели екипи да обогатяват знанията си и да подобрят компетенциите си, за да бъдат по-активни в процесите на промяна. 

Обучаемите в групата провеждат редовни online срещи, по време на които обменят знания и опит по теорията на диалога и прилагането му на практика. В рамките на проекта ще бъдат проведени четири обучителни сесии, след което обучаемите ще приложат наученото  като упражнят уменията си с избрани от тях целеви групи в страните си. Проектът предвижда създаване на общност на преминалите обучението, която да работи за създаването на мрежа на диалог фасилитаторите.

Дейностите по проекта включват създаване на уебсайт, изготвяне на образователни материали за фасилитиране на диалог сесии и примерно помагало за обучаеми по диалог  на различни езици, провеждане на заключителна конференция и обучителен курс за участници от Европа в Университета на Лайпциг. Завършилите курса на обучение ще cе обединят в Европейска мрежа на диалог фасилитаторите (European Network of Dialogue Process Facilitators (EuNetDPF)).

Брошурата на проекта можете да видите тук.

Уебсайтът на проекта можете да видите тук.  

  

Проектът се финансира от Програма „Учене през целия живот" на ЕС чрез секторна програма Грюндвиг „Многостранни проекти".

Тази публикация отразява изключително и само възгледите на авторите си и Европейската комисия или нейните служби не носят отговорност за използването на съдържащата се тук информация.


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF
Проекти 2010 г. - 2012 г.
Проект "Диалог"
Самооценка на нуждите на полагащите грижи в семейството
Проект "Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА