* English
* Начало
* Карта на сайта
Център за изследвания и политики за жените
CWSP.bg on Facebook
София 1000, ул. „Цар Асен” №38,
телефон: ++359 2 981 04 73, E-mail: cwsp@cwsp.bg
НачалоПрограмиНабиране на средстваДарения

Дарени книги

Център за изследвания и политики за жените редовно разпространява изданията си на кръгли маси, семинари, обучения  и конференции, посветени на равнопоставеността на половете в България и чужбина.

Като жест на благотворителност и с цел повишаване на информираността на обществото, Център за изследвания и политики за жените дарява свои издания на български и чужди библиотеки.   

Свържете се с нас, ако и вашата библиотека проявява интерес към изданията ни!

 2007  

 
 14 диспансери за онкологични заболявания в България
 Общо: 1 заглавие, 140 броя

1. Първанова В., Тимчева К. Рак на млечната жлеза - ранно откриване и съвременно лечение. София, Център за изследвания и политики за жените, 2006. (140 броя)

 

 Библиотека на Централно европейския университет, Будапеща, Унгария 
 Издания на български и английски език, общо: 13 заглавия, 20 броя 

1. Стоянова К., А. Кирова. Социално-икономическа инфраструктура и гаранции за равнопоставеност на жените в България. София, Център за изследвания и политики за жените, 2004. (1 брой)

2. Кючуков Х. Образователен статус на ромската жена. София, Център за изследвания и политики за жените, 2004. (1 брой)

3. Kyuchukov, H. Educational status of the Romani woman in Bulgaria, Sofia: Center of Women's Studies and Policies, 2004 (5 броя)

4. Луканова П. Жените и мъжете в пенсионната система в България. София, Център за изследвания и политики за жените, 2004. (1 брой)  

5. Гладичева Р., Р.Желева, Т. Дечев. Българските работодатели и жените в труда. София, Център за изследвания и политики за жените, 2004. (1 брой)

6. Ще ви разкажа за една ромска жена. Сборник есета и разкази. София, Фондация „Отворено общество", 2002. (1 брой)  

7. Ще ви разкажа за една ромска жена. Сборник есета и разкази. София, Институт „Отворено общество" и Център за изследвания и политики за жените, 2004. (1 брой)

8. Илиева Г., М. Делинешева. Равни възможности за жените и мъжете: мониторинг на законодателството и практиката в новите страни-членки и кандидат-членките на ЕС. София, Център за изследвания и политики за жените, 2005. (1 брой)  

9. Техните собствени гласове. Интервюта по устни истории. София, Полис, 2003. (1 брой) Voices of Their Own, oral history interviews of women, Sofia: Polis Publishing House, 2003) (3 броя)

10. Тодорова О. Жените от Централните Балкани през османската епоха (ХV - ХVІІ век). София, Гутенберг, 2004. 

11. Род и ред в българската култура. Сборник. София, Център за изследвания и политики за жените, 2005. (1 брой)

12. Делинешева М., Т. Кметова. Коридорите на властта: Жените и мъжете в управлението София, Център за изследвания и политики за жените, 2005; (In English: The corridors of power: Women and men in governance, Sofia: Center of Women's Studies and Policies, 2005) - (2 броя)

 

 Народна библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” 
 За международен обмен и фонда на библиотеката, общо: 2 заглавия, 31 броя 

1. Тодорова О. Жените от Централните Балкани през османската епоха (ХV – ХVІІ век). София, Гутенберг, 2004. (21 броя) 

2. Род и ред в българската култура. Сборник. София, Център за изследвания и политики за жените, 2005. (10 copies)

 

 2006  

 

 Конституционен съд
 Библиотека на Съда, общо: 1 заглавие, 14 броя

1. Делинешева М., Т. Кметова. Коридорите на властта: Жените и мъжете в управлението София, Център за изследвания и политики за жените, 2005. (14 броя) 

 

 2005  

 

 Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий” 
 Фонд на университетската библиотека към Стопански факултет, общо: 4 заглавия, 12 броя 

1. Стоянова К., А. Кирова. Социално-икономическа инфраструктура и гаранции за равнопоставеност на жените в България. София, Център за изследвания и политики за жените, 2004. (3 броя)  

2. Луканова П. Жените и мъжете в пенсионната система в България. София, Център за изследвания и политики за жените, 2004. (3 броя)

3. Гладичева Р., Р.Желева, Т. Дечев. Българските работодатели и жените в труда. София, Център за изследвания и политики за жените, 2004. (3 броя)  

4. Кючуков Х. Образователен статус на ромската жена. София, Център за изследвания и политики за жените, 2004. (3 броя)

 

 Народна библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” 
 За международен обмен, общо: 4 заглавия, 24 броя 

1. Стоянова К., А. Кирова. Социално-икономическа инфраструктура и гаранции за равнопоставеност на жените в България. София, Център за изследвания и политики за жените, 2004. (5 броя)

2. Луканова П. Жените и мъжете в пенсионната система в България. София, Център за изследвания и политики за жените, 2004. (5 броя)

3. Гладичева Р., Р.Желева, Т. Дечев. Българските работодатели и жените в труда. София, Център за изследвания и политики за жените, 2004. (5 броя)

4. Кючуков Х. Образователен статус на ромската жена. София, Център за изследвания и политики за жените, 2004. (9 броя)

 


 
  Назад Горе За печат Запази като PDF

© 2003, Всички права запазени
Център за изследвания и политики за жените

Влез | Контакти | Условия за ползване | Карта на сайта
Сайтът е създаден от СТРАТЕГМА